Annonse
TROMS-POLITIKERE: Noen av stortingsrepresentantene fra Troms i møte med fylkespolitikere i 2011. F.v.: Bendiks Harald Arnesen (Ap), Martin Henriksen (Ap), Bjørn Inge Mo (Ap), Tove Karoline Knutsen (Ap), Øyvind Korsberg (Frp) og John Karlsen (Frp). Foto: Ola Solvang

De beste bør bli de første

Sittende stortingsrepresentant Martin Henriksen er helt utelatt fra A-lagets listeforslag.

Geografien må imidlertid være underordnet og klippekortene bør inndras. Og de beste bør alltid bli de første.

I Sentrum Arbeiderlag i Tromsø har de nominert sine kandidater til stortingsvalglista Troms Arbeiderparti skal stille med til valget høsten 2017. Nyheten i deres listeforslag er at de har foreslått «gammelordfører» Herman Kristoffersen på andreplass, etter fylkesrådsleder Cecilie Myrseth på topplassen.

Det spesielle med dette forslaget er at de nominerer to personer som begge bor i Tromsø på toppen av lista. Og dette er ikke god latin, verken i Troms Ap eller i fylkeslagene til de andre partiene som stiller til valg.

Nominasjonsprosessen i alle partiene som stiller liste til stortingsvalget, er i hovedsak lik. Disse prosessene har klare kjennetegn i så godt som samtlige partier.

Det ene er at valglista skal settes opp etter et sett kriterier som gjør utvalget av nominerte kandidater «rettferdig». Dette rettferdighetskriteriet handler om geografi, om kjønn og til en viss grad om alder.

Fordelingen må være «rettferdig» etter disse parametrene. I praksis betyr det noen ganger at dyktige kandidater blir skjøvet nedover på lista, for å oppfylle kriteriene om rettferdighet og geografisk tilhørighet. 

Sentrum A-lags brudd med det geografiske tvangskriteriet er interessant. Leder Ragnhild Wilhelmsen sier følgende til Nordlys: «Posisjoner, navn og hvor de kommer fra er sekundært. Det viktigste er at vi vinner valget, og at vi gjør det med gode folk, som velgerne har tillit til og som er gode talerør for landsdelen og partiet».

Et annet brudd med «god skikk» i partiet, er det faktum at sittende stortingsrepresentant Martin Henriksen er helt utelatt fra A-lagets listeforslag. «Selv om du har vært en periode, har du ikke klippekort på tinget. Vi synes ikke han har vært et godt talerør for oss i Nord-Norge», sier Wilhelmsen.

Argumentasjonen fra A-lags-lederen er like fornuftig som den er tydelig. Det burde være en selvfølge at de beste kandidatene også skal være de første på valglista.

Men slik er det nødvendigvis ikke. Og det er svært befriende at man inndrar klippekortene som har vært et hinder for fornyelse i partiets stortingsgruppe.

Nordlys skal ikke ta stilling til personene som nomineres verken på Aps eller andre partiers valgliste. Men vi har i årevis påpekt at det må tjene velgerne i Troms og i Nord-Norge at de som er best egnet som ombudskvinner og -menn, også er de som vi skal velge inn på Stortinget for å representere oss. Uavhengig av hvor de kommer fra.

Det stiller seg noe annerledes med kjønnsperspektivet. Likevekt mellom kjønnene er en styrke, og må derfor etterstrebes på valglista.

Geografien må imidlertid være underordnet og klippekortene bør inndras. Og de beste bør alltid bli de første. Fordi innbyggerne i Troms fortjener det.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse