Annonse

Det beste og det vanskeligste i livet

Noe av det beste og det vanskeligste i livet er å få barn. Det beste: den ubeskrivelige følelsen når du holder din nyfødte baby i armene dine. Varmen fra ei lita hånd som sprer seg i hele kroppen.

Denne kommunestyreperioden har vi, til tross for en krevende økonomisk situasjon, prioritert barn og barnefamilier. Det er fordi vi vet at det er dyrt å ha barn. Og vi vet viktigheten av gode skolebygg og gode og tilgjengelige aktivitetsarenaer for barna våre.

Noe av det beste og det vanskeligste i livet er å få barn. Det beste: den ubeskrivelige følelsen når du holder din nyfødte baby i armene dine. Varmen fra ei lita hånd som sprer seg i hele kroppen. Det hemmelige lille blikket du deler med din partner over bordet når barnet sier noe morsomt eller rørende. Første gang barnet tar et skritt. Første gang hun sier de magiske ordene; »Mamma». Jeg kan fortsette i det uendelige.

Det vanskeligste: trassalder, mangel på frihet og tid for deg selv og dine prosjekter, tidsklemma mellom jobb, middag og fritidsaktiviteter. Og, dessverre, for veldig mange, også det økonomisk krevende ved å ha barn.

Barn koster. Har du to barn, som går i henholdsvis barnehage og SFO, så koster det ca 6.000 kroner – per måned. Kostpenger til barnehage kommer i tillegg. Så kommer alt av klær, sko og utstyr, som kanskje ikke holder gjennom et år en gang før det må skiftes. Visste du for eksempel at skikkelige vintersko for barn ofte koster opp mot 1000 kr? Og at denne utgiften kan komme to ganger på et år når barnet plutselig går opp en størrelse? Det hadde jeg aldri tenkt på før jeg fikk barn.

Erna Solberg vil at vi skal føde flere barn. Men hun spør ikke hvorfor folk i Norge velger å ikke få flere barn. Og hun har ingen tiltak for å utjevne forskjeller og gjøre det enklere (økonomisk) å få flere barn.

Denne kommunestyreperioden har vi, til tross for en krevende økonomisk situasjon, sammen med våre samarbeidspartier prioritert barn og barnefamilier. Det er fordi vi vet at det er dyrt å ha barn. Og vi vet viktigheten av gode skolebygg og gode og tilgjengelige aktivitetsarenaer for barna våre.

Vi har ansatt 40 nye lærere i Tromsøskolen. Vi har innført søskenmoderasjon på SFO. Vi har bygd Charlottenlund frilufts - og aktivitetspark som er tilgjengelig og gratis for alle. Vi har frosset prisene på SFO og på kulturskolen. Vi renoverer og pusser opp skolegårder for flere titalls millioner. Vi har bygd nye Sommerlyst skole og Brensholmen skole, og utvidet Ersfjord, Solneset og Selnes skole. Vi har opprettet opplevelseskortet. Det gir barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi har satset på utstyrsbasen TURBO, slik at alle som vil kan låne tur- og fritidsutstyr gratis. Vi har satset på Tromsø matsentral, slik at flere kan spise seg mette. Vi har opprettet ung kulturrabatt, som gir rabatterte kulturopplevelser til ungdom.

I våre budsjett har vi også fjernet alle kutt på rammene skole, barnehage og SFO som administrasjonen har foreslått en rekke ganger gjennom perioden. Kutt som for eksempel nedstyring av Familiens hus med åpen barnehage gratis for alle og nedlegging av barnehager i distriktet, ville ha rammet barnefamilier hardt.

Hvis vi får fornyet tillit skal vi i neste periode fortsette vår satsing på barn og unge. Vi skal innføre søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage, som tilsvarer en besparelse på i underkant av 1.000 kroner i måneden dersom du har to barn, og ca 2.000 kroner i måneden dersom du har tre barn.

Vi skal bygge fem nye aktivitetsparker ute i bydelene, etter mal fra Charlottenlund. Vi vil etablere hjertesoner rundt skolene for sikring av trygg skolevei for barna våre. Bygge ny ungdomsskole på Kvaløya. Vi skal ansette minst ti nye helsesykepleiere, og vi vil innføre gratis skolelunsj i grunnskolen – for å utjevne forskjeller.

Tilrettelegging for barn og unge vil være noe av det viktigste vi gjør, også i neste kommunestyreperiode. Jeg er selv småbarnsmor og det er også flere av våre kandidater. Vi vet hvor skoen trykker. Den beste politikken for småbarnsfamilier får vi hvis du stemmer på Arbeiderpartiet. Vi er garantist for videre satsing på barn, fordi barna våre er det beste i livet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse