Annonse
BESTEFAR: Professor emeritus Willy-Tore Mørch er også bestefar, og danner nå Besteforeldregeriljaen som skal krige for barna. Foto: Privat

Besteforeldregeriljaen tar til våpen

Det er tre krav som stilles: Du må bry deg om barn, du må kle deg for strid (med strikkeoppskrift for berets) og du må skape litt leven.

Besteforeldregeriljaen reiser seg og maner til kamp. SOS-barnebyer og Landsforeningen for barnevernsbarn lanserer Besteforeldregeriljaen den 13. august under Arendalsuka, politikertreffet fremfor noe.

Besteforeldrene Magne Raundalen, Eli Rygg og kronikkforfatteren fronter geriljaen med livbåtmanøver i Pollen i Arendal. Alle besteforeldre i fedrelandet kan slutte seg til geriljaen.

Du får utlevert en geriljahåndbok gjennom nettsiden www.besteforeldregerilja.no og får ytterligere informasjon på facebooksiden: www.facebook.com/besteforeldregerilja.

Det er tre krav som stilles: Du må bry deg om barn, du må kle deg for strid (med strikkeoppskrift for berets) og du må skape litt leven.

Tusenvis av barn lever utrygt i Norge og har ikke foreldre som kan gi dem gode oppvekstvilkår. De lever i konstant usikkerhet.  Mange av dem finner seg ikke til rette hos fosterfamiliene og må stadig flytte. En allerede vanskelig start på livet blir enda vanskeligere når samfunnet ikke greier å tilrettelegge for en trygg og stabil oppvekt.

Forskning viser at langvarig stress og angst kan skade hjernen og føre til problemer med hukommelse, impulskontroll og emosjonsregulering. Dette kan gå ut over skolegang og føre til arbeidsløshet og fattigdom. Det er med andre ord alvor.

Besteforedregeriljaen kommer med fem løfter til barna. Vi vil kjempe for at barnet skal få hjelp når det trenger det. Derfor krever vi at det satses storstilt på barnevernet. En god begynnelse er en ekstra barnevernmilliard på neste års statsbudsjett. Barnevernet må også skille tydelig mellom de som hjelper barn og familier og de som utreder for å ta barnet ut av familien.

Hjelp til barn som trenger det er en rettighet ifølge Barnekonvensjonen. Derfor bør barnevernloven bli en rettighetslov. Dette har mange fagfolk forsøkt å få til i mange år men alle regjeringer har nektet å fremme forslaget for Stortinget. Nå er det på tide.

Vi vil kjempe for at alle barn skal ha en familie som er glad i det. Vi vet at en fjerdedel av fosterbarn i Norge må flytte mer enn fem ganger. Hver gang voksne svikter blir livet enda vanskeligere for barna. Vi må sørge for at disse barna får en stabil og god oppvekst og vi må sørge for at fosterforeldre får bedre støtte fra myndighetene.

Vi krever at det må bli lettere å varsle om at barn har det vondt hjemme. Både naboer, barnehage og skoleansatte må føle seg trygge på en varsling for mye er bedre enn at et barneliv går tapt. Fosterfamiliene må få mer hjelp i den tidlige fasen og ha tilgang til kvalifisert hjelp og veiledning og barnevernet må arbeide mer systematisk med å plassere barnet hos riktig fosterfamilie.

Vi vil kjempe for at fosterbarn skal få vokse opp sammen med søsknene sine. Seks av ti søsken som plasseres i fosterhjem blir skilt fra hverandre, de frarøves den eneste livslange relasjonen de har. Vi krever derfor at myndighetene gir ekstra støtte og hjelp til familier som tar imot søsken.

Myndighetene må lage retningslinjer for hvordan barnevernet kan plassere flere søsken sammen. Hvis søsken må splittes må det alltid begrunnes med hensynet til barnas beste.

Vi vil kjempe for at alle barn skal ha like muligheter til å lykkes på skolen. Alt for mange barnevernsbarn sakker akterut i skolearbeidet og fullfører ikke skolegangen. Ustabilitet i hverdagen fører til at mange bytter skole fra år til år og får ikke den hjelp de trenger for å hente seg inn.

Informasjon om barnet følger ikke alltid med barnet når det bytter skole slik at viktig kunnskap går tapt. Derfor må skole og barnevern samarbeide bedre med å oppfylle elevenes behov, også når barnet flytter.  Besteforeldregeriljaen krever at barnevernsbarn får ekstra pedagogisk veiledning og individuell oppfølging fra lærer slik at de får mulighet til å hente inn den undervisningen de har tapt.

Barnevernsbarn skal få hjelp til å bli voksen. Bare tre av ti barnevernsbarn klarer seg godt når de blir voksne. Resten dropper ut av skolen og får problemer med å skaffe seg jobb og bolig. Det kommunale barnevernet skal hjelpe barn og ungdom til et godt voksenliv, men ettervernet er ofte mangelfullt, eller for vanskelig å sette seg inn i og det nedprioriteres av barnevernet som mangler ressurser og har for mye å gjøre.

Derfor krever vi at det opprettes et egen ungdomsvern som hjelper ungdom over i voksenlivet. Ettervernets tilbud må bli tydeligere og det må styrkes i alle kommuner. Det må settes opp klare resultatmål for ettervernet slik at ungdom som har mottatt hjelp fra barnevernet fullfører skolen og begynner med høyere utdanning eller jobb.

Barna trenger voksne som sloss for dem. Besteforeldre har erfaring og litt tid og kan bruke sitt engasjement som våpen. Og det er mye vi kan gjøre. Vi kan bli sett. Kanskje vi skal hilse på dem selv om de ser skumle ut i hettegenser og sæggebukse, men vi kan se dem i øya og hilse, spørre hvordan de har det og vise at vi ta dem alvorlig.

Mange barn og unge har ikke besteforeldre og enda flere har ikke kontakt med dem. Kanskje vi kan være en slags reservebesteforeldre? Vi kan ta parti med barna. De kan være bråkete, men det er ikke så rart siden de har brukt annerledesheten som strategi for å overleve.

De trenger støtte. Vi kan støtte dem når naboer protesterer, vi kan forsvare dem som sliter og forstyrrer i klasserommet. Dessuten kan de så mye mer enn oss på mange områder, f.eks. teknologi. Bruk dem som lærere.

Vi må holde politikerne i øra. De et ikke alltid de husker at investeringer i barn og unge er den beste samfunnsøkonomiske investeringen vi kan gjøre. Vi kan ta på oss bereten og sitte utenfor rådhuset når budsjettene skal vedtas.

Vi kan minne dem om ansvaret.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse