Annonse
De siste årene har vi sett en drastisk økning i tollbeslag av fisk. Jeg tviler på at så mange flere smugler, det jeg derimot vet er at tolletaten har fått mer makt til å konfiskere og straffe ulovlig transport av fisk med Fremskrittspartiet i regjering, skriver FpUs Martine Tennholm. Foto: Torgrim Rath Olsen / FpU

Bevare Norges fiskeinteresser

Ved første kvartal dette året ble det beslaglagt 2,3 tonn med fisk i Norge. Når jeg ser slike tall så må jeg si meg helt enig med Mona Saab om at et bedre regelverk for turistfiske må på plass - og Fremskrittspartiet er i gang.

I 2018 ble det etablert et fangst-registreringssystem for aktørene innenfor turisme i fiskerisektoren. Dette gjør at alle bedrifter som er registrert under turisme må oppgi årlig fangst samt at dette må samsvare med årlig regnskap. Ved tiltak som dette så blir det enda vanskeligere for kriminelle aktører å lykkes, samt å etablere seg i Norge. Fremskrittspartiet lytter til næringen, og dette registeret bekrefter dette. Vi i Fremskrittspartiet er ikke ferdig med å kjempe mot kriminelle aktører som ødelegger for legitime aktører, næringen og folket.

Tidligere dette året økte Fremskrittspartiet bøtesatsen for ulovlig transport av fisk ut av Norge. Vi doblet bøtesatsen og nå har tollmyndigheten muligheten til å gi et forelegg på to hundre kroner pr kilo som er på vei ut av landet, men kampen mot den kriminelle fisketurismen fortsetter. Fordi Fremskrittspartiet mener at fiskerinæringen er ekstremt viktig for Norges utvikling, og når vi har aktører som utnytter det norske systemet for egen ulovlig vinning da må det settes et regelverk som gagner Norge og næringen.

De siste årene med Fremskrittspartiet godt plantet i Fiskeridepartementet så har vi sett en drastisk økning i tollbeslag av fisk. Jeg tviler på at så mange flere smugler, det jeg derimot vet er at tolletaten har fått mer makt til å konfiskere og straffe ulovlig transport av fisk med Fremskrittspartiet i regjering, noe som da gjør at flere kriminelle blir tatt ved grensene våre. Slik er starten på en godt regelverk som gagner både folket og næringen.

Når vi vet at fiskerinæringen kommer til å spille en større og større rolle i fremtids Norge er det imperativt at vi har regelverk som tåler tidens tann. Garantisten for et slikt regelverk er Fremskrittspartiet. Fordi i Norge skal vi ha en trygg fiskerinæring som gagner folk flest, og ikke kjeltringer fra Øst-Europa.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse