Annonse
Med løsninger for kollektiv, syklende, gående og godstransport har vi et attraktivt sentrum med ren luft og flotte uteområder. Der kan nye virksomheter oppstå! I et bilfritt sentrum kan turister og befolkningen bruke mer tid og penger. Foto: Yngve Olsen

Bilfritt Tromsø sentrum - det beste for alle aktører og folket

Vi har altså et velfungerende tunnelsystem i dag med gode p-muligheter nær sentrum, som i tillegg ligger innenfor de avstandene folk er villig til å gå. Hvilke andre byer har det?

Slapp av! Det her er hverken en trussel for næringslivet eller bilister. Et bilfritt sentrum gir rom for flere grøntarealer, mindre støy, mindre forurensning og attraktivitet for alle.

La meg først definere «Tromsø sentrum» til området mellom sørutgangen av tunnellen (Framsenteret), til utgangen i Vestregata (gamle politihuset). Det er 1km uten privatbiler. Fra p-plassen i tunnellen til f.eks Nerstranda er det ca. 750 meter å gå. Til sammenligning er det fra p-plassen et sted på Jekta og en runde inne på Jekta-senteret en samlet avstand på ca. 700 meter. I følge flere engelske og amerikanske studier er half a mile, altså ca. 800 meter, en avstand de fleste er villig til å gå før de vil velge andre alternativer. Vi har altså et velfungerende tunnelsystem i dag med gode p-muligheter nær sentrum, som i tillegg ligger innenfor de avstandene folk er villig til å gå. Hvilke andre byer har det?

Et sentrum uten privatbiler

I dag savner folk grønne områder i sentrum, de ønsker et trygt sentrum med sykkelparkeringer og et utvidet kollektivtilbud. Se for dere Grønnegata som en kollektiv-åre. Der kan p-plasser langs veien enkelt bli lommer for bussene og skape flyt slik at også taxiene kan benytte veien. Strandgata ligger nære sjøen og er en herlig gate for myke trafikanter. Å gå her uten trafikk vil være en drøm av sjø-nær attraktivitet. Vestregate kan også ha en fil til syklister og resten til gående. Med tryggere gater fritt for støy og forurensning, kan vi enkelt bruke frigjorte parkeringsarealer til grønne parker, lekeparker og attraktive uteområder.

Ikke glem godstransporten

Vi må også ha en løsning for godstransport. De som leverer varer i dag og frakter folk med busser har store utfordringer med plassmangel. Et sentrum med hoteller, butikker og helsetjenester trenger gode innfartsårer for de som leverer varene. I dag glemmes ofte godstransport i planleggingssammenheng. Dette kan løses på flere måter. Med et sentrum uten privatbiler kan man enklere etablere losselommer og raske løsninger for å kjøre varer inn og ut. Ofte levers også varer tidlig på dagen, så man kan kommunisere tydelig når det er trafikk av godstransport og enkelt regulere en innfartskanal for dette til bestemte tider av døgnet.

Nye muligheter for næringslivet

Med løsninger for kollektiv, syklende, gående og godstransport har vi et attraktivt sentrum med ren luft og flotte uteområder. Der kan nye virksomheter oppstå! I et bilfritt sentrum kan turister og befolkningen bruke mer tid og penger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse