Nedgang i personbiltrafikken er klimatiltak nr 1 i kommunen vår. Skal vi kunne se våre barn og framtidige generasjoner i øynene er vi nødt til å si ja til å fullføre hele Harstadpakken. Vi kommer dessverre ikke utenom ei økning i bomtakstene, men realiteten er at vi sjøl etter økninga vil ha blant landets laveste bompengenivå, skriver SV-politiker Johnny Kristiansen. Foto: Byparkering AS

Bilpakke eller miljøpakke?

Vi kommer dessverre ikke utenom ei økning i bomtakstene, men realiteten er at vi sjøl etter økninga vil ha blant landets laveste bompengenivå.

Som lokalpolitikere er vi satt i en tvangssituasjon. Da det i fjor ble kjent at Harstadpakken kom til å bli mye dyrere enn hva Statens vegvesen hadde forespeilet både folkevalgte og opinionen, vedtok kommunestyret i Harstad en ny finansieringsplan. Et vesentlig moment her var 40 millioner mer fra så vel kommunen som fylket. Staten på sin side skulle bidra med 180 millioner. Vegsjef Naimaks lovnader på et møte var ikke til å misforstå. Nå får vi saka på nytt fordi staten likevel bidrar med 100 millioner mindre. Staten ved vegvesenet og styringsgruppa har stått for overskridelsene, mens vi lokalpolitikere blir sittende med svarteper. I sosiale medier og lokalavisa blir vi alene stilt til ansvar. Når Frp sier at regjeringa ikke kan belønne noen som ikke har økonomisk styring og bruker det som argument mot flere statlige midler til Harstadpakken faller det derfor på sin egen urimelighet. Dermed sår de tvil om regjeringspartiene i det hele tatt er opptatt av miljøprofilen i Harstadpakken og andre samferdselsprosjekt.

Ja til sykkelvegnett og trygge skoleveger

Saka er vanskelig for alle. Rent egoistisk og valgtaktisk er det sikkert mye å tjene på å stoppe nå slik Høyre gjør. Frp har vært mot hele vegen og lovet en Harstadpakke uten bompenger. Den lovnaden kan heller ikke de skryte av å være i nærheten av å realisere. Stopper vi nå får Frp viljen sin; da blir resultatet en bilpakke for mer trafikk. Det betyr nei til kollektivsatsing og myke trafikkanter; nei til et sammenhengende sykkelvegnett og trygge skoleveger. På høyresida bruker de en togmetafor for å beskrive situasjonen. De vil dra i nødbremsen og stoppe toget. Det de i realiteten gjør er samtidig å kaste halvparten av passasjerene av toget. For SV blir det derfor et større svik ovenfor våre velgere om vi også følger Høyres eksempel og sier stopp nå.

Vegpakke med sosial profil

Miljøaspektet var og er hovedgrunnen til at SV sa ja til Harstadpakken og fortsatt gjør det. Vi vedtok nettopp en klima- og miljøplan som høyresida nå i realiteten vil sette en stor strek over. Nedgang i personbiltrafikken er klimatiltak nr 1 i kommunen vår. Skal vi kunne se våre barn og framtidige generasjoner i øynene er vi nødt til å si ja til å fullføre hele Harstadpakken. Vi kommer dessverre ikke utenom ei økning i bomtakstene, men realiteten er at vi sjøl etter økninga vil ha blant landets laveste bompengenivå. Den sosiale profilen ivaretas ved å holde på månedstaket på 60 passeringer og timesregelen. Dette betyr at vi i snitt betaler 6.54 kroner pr bompassering. I tillegg biter vi i det sure eplet og sørger for at alle bidrar; elbilene betaler heretter halv takst. De må bidra dersom miljø er viktigst og vegpakkens samfunnsmål om reduksjon i biltrafikken skal nås.

Videre er kollektivsatsinga i vegpakken et viktig bidrag for å avhjelpe sosial ulikhet og forhindre fattigdom. Bedre tilgjengelighet; større rutefrekvens og billigere billetter er særdeles viktig. De med lavest inntekter er nemlig mye mer avhengig av bussen enn folk flest.

Innspill til fylkesvegplanen

I Harstadpakkens trange fødsel var det noen lokale politikere som prøvde å putte all verdens prosjekter inn i vegpakken vel vitende om at det var et porteføljeprosjekt hvor faren var reell for at man ikke kom i mål med alle delprosjektene. Egentlig kastet de blår i øynene på folk da de ikke samtidig tilførte pakken friske midler. De nyfrelste tilhengerne i januar 2012 bidro ikke minst til dette. Slik kom Åsegarden-Tennvassåsen med i siste liten på ønskelista. Det er ingen tvil om at gang og sykkelveg der er et nødvendig tiltak, men det hører realistisk sett heime i fylkesvegplanen. Formannskapet bryr seg absolutt om bygda. Det viser jo det enstemmige vedtaket som vi fattet om den videre politiske prosessen i så måte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse