Annonse
FARLIG SKOLEVEI: Skoleveiene er farlige mange steder, og de har ofte en ting til felles: manglende fortau. Illustrasjonsfoto: Trygg Trafikk.

Det er biltrafikken som gjør skoleveien farlig, Frp

Hovedårsaken til at mange skoleveier er farlige, er jo den store økningen i bilpark og biltrafikk.

Tryggere skoleveier skal ikke betales av bilistene, mener Frp. Til tross for at det nettopp er biltrafikken og bilistene som gjør skoleveiene utrygge.

Fremskrittspartiet fikk i regjeringen gjennomslag for solid nedskalering av bypakkene, inkludert den i Tromsø. Argumentet er at bilistene ikke skal betale for «alt mulig», som partiets nestleder uttrykte det. Og i denne alt mulig sekken finner vi fortau, gang- og sykkelstier og andre tiltak som kommer myke trafikanter til gode.

Resultatet er at utbedring av farlige skoleveier i Tromsø nå er skjøvet ut i det blå. For uten bompenger blir det smått med midler til fjerning av trafikkfeller.

- Det er tre prosjekter det svir ekstra å måtte utsette. Det ene er tryggere skoleveier. Her har vi kartlagt hvilke områder som må prioriteres, men det må finansieres, sa ordfører Kristin Røymo til Nordlys etter at bompengeløsningen lå på bordet.

Tromsø kommune leide inn Sweco til å gjennomføre en analyse av trafikksikkerheten ved skoler i Tromsø. Rapporten derfra viser et enormt behov for tiltak slik at hverdagen blir bedre for smårollinger på vei til eller fra skolen.

 Det kryr av uoversiktlige krysningspunkt, med dårlig belysning og manglende fartsdempende ordninger. Flere steder er det behov for lysregulering. Det er smale veier som i Tromsdalen  og veldig brede veier, som for eksempel i sentrum, hvor krysningsavstanden i gangfeltet blir veldig lang. Løsningene her kan være lysregulering eller å etablere trafikkøyer. Men det koster.

Og én ting har veiene felles: det mangler fortau stort sett overalt.

I trafikksikrings tiltakene med førsteprioritet varierer stykkprisen fra noen titalls tusen til en million for å trygge skoleveiene. Samlet sett blir det til slutt mye penger. De må komme et sted fra. Meningen var at bompengene skulle bidra til finansieringen.

Er det urimelig om bilistene er med og betaler kostnadene for utbedring av veier? Ikke bare selve kjørebanen, men også lyskryss og fortau, slik at skoleveien blir tryggere? Hovedårsaken til at mange skoleveier er farlige, er jo den store økningen i bilpark og biltrafikk.

Tromsø kommune har, som de fleste andre kommuner, mange oppgaver, men knappe ressurser. I prioriteringene mellom pleie og omsorg, barnevern og skoler, når ikke kommunale veier langt opp i køen.

Frp i Tromsø er strålende fornøyd med at det blir bompengefri E8 og nærer liten bekymring for trafikkbildet i byen for øvrig. Høyre ser også ut til å være fornøyd, men ikke helt, for nå ligger det forslag fra Erlend Svardal Bøe om å øke den ekstra bensinavgiften i kommunen. Erkjennelsen av at det trengs mer penger nå som bommene er ute av bildet både i år og neste år, siger inn. Kommunen har søkt om å få forlenget ordningen som da den ble etablert ble kjent som «50-øringen».

Det snakkes mye om sårbare grupper for tiden. Barna er en sårbar gruppe. De har ingen pengesterke eller høylytte interesse organisasjoner i ryggen. De som taler barnas sak, har ikke samme lobbyiststatus som elbileiere, for eksempel.

Barna er prisgitt å gå eller sykle til skolen på veier som mange steder er direkte farlige. Hvor lenge det skal være slik i Tromsø, er det ingen som kan si nå.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse