Annonse
Brukerne av biogass er i stor grad busser i byene, men biogass vokser frem som et godt klimavalg for flere transportformer. Særlig tungtransporten egner seg for biogass på norske veier, skriver Pia Farstad von Hall i Biogass Norge.(Foto: Biogass Norge)

Biogass skaper arbeidsplasser langs kysten

Regjeringen må legge til rette for nye klimavennlige arbeidsplasser  - tar du utfordringen distriktsminister Linda Hofstad Helleland?

Biogass Norge jobber for å synliggjøre verdien av biogass som en viktig løsning på klimautfordringene vi står overfor. Mer produksjon av biogass kan skape flere klimavennlige arbeidsplasser langs kysten.

I dag foregår produksjonen av biogass i all hovedsak i Sør-Norge fordi produksjonen er knyttet til større avfallsanlegg fra husholdninger, men dette er i ferd med å endre seg. Teknologiutviklingen for produksjon av biogass gjør det mulig å ha biogassproduksjon i hele landet. Særlig langs kysten i Nordland og Troms og Finnmark. Allerede er det flere planer for ny produksjon på gang, og med det nye arbeidsplasser. Med ny teknologi og kunnskap om produksjon av biogass kan nye produksjonssteder etableres nær fiskeri- og havbruksnæringen. Restavfall fra fiskeri- og havbruksnæringen kan brukes som ressurs, i tillegg til husholdningsavfall, avløpsslam og husdyrgjødsel. Det blir det god biogass av. Og som det står på Senja Bio AS sin nettside: «Produksjon av biogass fra restprodukter har et stort potensial i Nord-Norge. Det genereres store mengder avfall og restprodukter fra regionens befolkning, sjømat- og havbruksnæring, landbruk og annen næringsmiddelindustri. Slike restprodukter egner seg godt til produksjon av biogass.»

Biogass er en viktig del av løsningen i kampen for reduserte klimautslipp og kan likestilles med både elektrisitet og hydrogen med sine gode klimaegenskaper. Biogass omtales også som en del av løsningen på klimautfordringene i rapporten Klimakur 2030 fra Miljødirektoratet som kom i januar i år. Der pekes det på at biogass er en klimavennlig og varig energi.

Norge er langt fremme i teknologiutviklingen av biogassproduksjon. En videre utvikling av dette markedet kan også bidra til knoppskyting av nye bedrifter som leverer teknologi til biogassfabrikker. I disse dager utarbeider Klima- og miljødepartementet en egen handlingsplan for biogass. I denne handlingsplanen blir det industrielle perspektivet viktig, og regjeringen må sørge for at klimavennlige arbeidsplasser etableres i hele Norge. Ett selskap som allerede har klart å markere seg som utstyrsleverandør til biogassprodusenter er Cambi AS i Asker. De eksporterer også sin teknologi til biogassproduksjon i utlandet. Med rette rammevilkår kan vi skape flere slike suksesshistorier.

Brukerne av biogass er i stor grad busser i byene, men biogass vokser frem som et godt klimavalg for flere transportformer. Særlig tungtransporten egner seg for biogass på norske veier. Allerede ruller det flere store biogasskjøretøy på veiene, og de bør det bli flere av. I tillegg er det relevant å bruke biogass på ferger og skip i lokaltrafikk langs kysten.

Regjeringen bør bruke mulighetene biogass representerer, og i «Handlingsplan for mer biogass» bør regjeringen legge til rette for tiltak som øker produksjonen og bruken av biogass. Ett viktig virkemiddel er økt investeringsstøtte til nye anlegg gjennom statens investeringsfond Enova. For å øke bruken av biogass bør tunge kjøretøy fritas bompenger og Enova bør prioritere støtte til flere fyllestasjoner.

Vi kan lykkes med å skape flere klimavennlige arbeidsplasser langs kysten om regjeringen velger å satse på biogass! Tar du utfordringen distriktsminister Linda Hofstad Helleland? Flere klimavennlige arbeidsplasser langs kysten vil bidra til fremtidsrettede distrikter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse