Annonse
Bispedømmerådets tilsetting av prest i Nordreisa lukter av kameraderi og diskriminering av en bibeltro prest. Det er bedrøvelig at vi er kommet i en slik situasjon i Nord-Hålogaland bispedømme, skriver Tormod Skogheim. Foto: Nordreisa kirke / Ørjan Bertelsen

Bispedømmerådets tilsettingspraksis

Nord-Hålogaland bispedømmeråd (rådet) ville ikke tilsette en «konservativ» prest i Nordreisa sokn.  Dette enda det skal være rom for flere meninger i Den norske kirke, (Dnk).  Han fylte ikke kvalifikasjonskravene, sies det. Men biskopen engasjerte han i et års vikariat. Rådet må da anse seg for å ha større teologisk kompetanse enn sin biskop.

Presten fyller de alminnelige vilkår i forskriften  for tilsetting, og vel så det, fordi han vil holde seg til den evangelisk-lutherske lære, slik også Kirkeloven krever.  Men han fylte ikke de ideologiske krav som Åpen folkekirke krever. Dermed ble han utsatt for yrkesforbud. Jeg kan ikke se at media har fokusert på dette. Hadde situasjonen vært motsatt, antas at den politisk korrekte media ville ha blåst opp saka!

Et slikt yrkesforbud medfører at ungdommer som vil holde seg til sin bibelske tro (evangelisk-luthersk lære), ikke finner det hensiktsmessig å studere teologi med tanke på prestestilling i Dnk, fordi de risikerer ikke å bli tilsatt som  prest så lenge Åpen folkekirke har flertall i bispedømmeråd og menighetsråd. Dette bør alle som vil beholde evangelisk-luthersk  kristendom i hevd, være oppmerksom på ved valg av menighetsråd og bispedømmeråd.

Det ser ut som at bispedømmerådet ikke ville tilsette nevnte prest, men heller ha  veien åpen for tilsetting av sin egen kandidat (kvinne), som ville bli ordinert i nær framtid. En slik framgangsmåte er å vise forakt for de prester som har vært til hjelp for  Nordreisa i en vanskelig situasjon.  Dette er takken de får!

Bispedømmerådets handling lukter av kameraderi og videre diskriminering av en bibeltro prest. Det er bedrøvelig at vi er kommet i en slik situasjon i Nord-Hålogaland bispedømme.

Men dette bekrefter det syn vi har, og viser bare i teologisk perspektiv at Skriften går i oppfyllelse, jf. Efeserbrevet 6, 12.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse