Annonse

Blå næringer, grønt skifte, gylne muligheter

Mulighetene innen marin sektor er gigantiske – og Nord-Norge viser vei, skriver Erna Solberg og Elisabeth Aspaker.

Vi ønsker også mer samarbeid mellom de fremragende forskningsmiljøene i Norge.

Mulighetene innen marin sektor er gigantiske – og Nord-Norge viser vei. Regjeringen skal bidra til å skape globale vinnere av havets ressurser.

Marin sektor er svaret på mange av de utfordringene verden står overfor: Behovet for økt matproduksjon, nye energikilder og det grønne skiftet. Norge er verdensledende på mange felt innen sektoren. Vi er en havnasjon med lange tradisjoner innenfor skipsfart, petroleum og sjømat. Det skal vi bygge videre på.

Det er anslått at omsetningen innen marin sektor kan seksdobles innen 2050. For å komme dit og beholde vår posisjon i verdenstoppen, må vi fortsatt satse og ha en klar plan for veien videre.

Statsbudsjettet 2016 blir lagt frem 7. oktober. Forrige måned lanserte regjeringen masterplanen for marin forskning. Her bekrefter vi at vi vil fortsette satsingen på marin kunnskapsoppbygging.

Vi må bli bedre til å prioritere forskningsmidlene og sørge for at forskning munner ut i innovasjon og næringsutvikling, enten det handler om å modernisere den tradisjonelle fiskeindustrien, utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring eller legge til rette for helt nye næringer basert på ressurser fra havet.

I neste års statsbudsjett følger regjeringen opp masterplanen for marin forskning. Det vil utløse mer innovasjon, fremme flere marine næringsklynger og bidra til økt internasjonalisering av den marine forskningen. Vi ønsker også mer samarbeid mellom de fremragende forskningsmiljøene i Norge.

Planen vi la frem i Tromsø er en konkretisering av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning på det marine området. I langtidsplanen, som ble lansert i fjor, varslet regjeringen at offentlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid skal trappes opp til tilsvarende én prosent av BNP.

Regjeringen har allerede økt bevilgningene til marin forskning med om lag 110 millioner kroner siden vi overtok etter de rødgrønne. Dette kommer på toppen av bygging av nye forskningsfartøy og en betydelig opprusting av forskningsinfrastrukturen.

I tillegg har vi utstyrt sektoren med flere andre nyttige verktøy. Vi satser på infrastruktur, miljøteknologi – og har også med blant annet SkatteFUNN fått på plass en god ordning for virksomheter som vil skape verdier av nye ideer. Dette legger til rette for økt forskning og innovasjon, og er ordninger også marin sektor er en stor bruker av.

I neste års budsjett vil vi styrke marin forskning med ytterligere 170 millioner kroner. 100 millioner vil gå til oppgradering av forskningsfartøyene, mens det resterende kanaliseres til ressurs- og havbruksforskning, styrke forskning innen sjømatindustri og teknologi og nye marine næringer.

Nord-Norge spiller allerede en nøkkelrolle på det marine området, og vil fortsette å gjøre det. Her er flere av viktigste områdene som skal bidra til fremtidig verdiskaping, både innen petroleum, mineralressurser, marin og maritim næring, på plass. Regjeringen skal være med og legge til rette for videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser, samt bidra til å skape nye. Slik vil landsdelen vise vei i omstillingen av norsk økonomi.

Vi vil også iverksette en konseptvalgutredning (KVU) som ser på de marine forskningsmiljøene i Bergen, noe som kan bidra til å gjøre dem enda mer robust. I Tromsø er vi dessuten godt i gang med en utvidelse av Framsenteret, i tillegg til at det nye isgående forskningsfartøyet får hjemmehavn i byen.

Det er hevet over tvil at marine næringer har et stort potensial. Skal vi sikre ny verdiskaping og omstilling av norsk økonomi, må vi gripe sjansen og sørge for at vi er i kunnskapsfronten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse