Annonse
SUKSESS: Forestillingen «Blodig alvor» var en av HTs publikumssuksesser i 2014, men trolig blir det mer blodig alvor når regnskapet for 2014 kommer. HT og NOSO er allerede under press fra politisk hold, og det vil øke fra politikere som forholder seg mer til tall enn kunstnerisk innhold, tror samfunnsredaktør Lasse Jangås. Foto: Tove Myhre

Blålys for HT og NOSO

To av landsdelens kunstneriske fyrtårn lever farligere enn på lenge.

HT kan ikke bare satse på sikre stikk, uten å utfordre eller ta vare på sin kunstneriske integritet. Målet kan aldri være å få flest mulig inn for en hver pris.

Og ikke bare kommer presset fra flere hold. Det kommer også til å bli verre.

Hålogaland Teater (HT) og Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester (NOSO) har fått ubehagelig politisk oppmerksomhet lokalt og regionalt de siste ukene. Først under årets første kommunestyremøte i Tromsø, der sviktende billettinntekter i 2013 for de to institusjonene ble tema.

HTs billettinntekter hadde falt fra 9,3 millioner i 2012 til 6,5 millioner i 2013, mens NOSO kunne vise til et fall fra 2,3 millioner (2012) til 1,8 millioner (2013).

Frps gruppeleder Jan Blomseth benyttet - ikke uventet - sjansen til å stille spørsmål ved institusjonenes berettigelse:

- Hvis publikum ikke er interessert, så kan man spørre seg om disse har livets rett, sa Blomseth.

Mer overraskende - og høyst interessant - var det at Høyres representant Bodil Ridderseth Larsen uttalte seg som hun gjorde:

- Da kan man lure på om de setter opp riktige stykker - stykker som folk vil se, eller er det bare triste samfunnshistorier som leveres der? Dette bør ledelsen ved teateret se på.

Da beveger hun seg i en farlig retning. Riktignok er Tromsø kommune aksjonær i både HT og NOSO, men det er selvsagt ikke politikernes oppgave å blande seg inn i kunstneriske valg. Tvert imot. Kunsten har som en av sine viktigste oppgaver å stille seg utenfor det etablerte samfunnets vaner, kultur og politikk for å se det fra et annet perspektiv enn oss andre som bor og lever i det hver dag.

Fra dette utenforskapet skal kunstnerne utfordre og gjerne stille viktige spørsmål - også til politikernes valg - og da må naturligvis de samme politikerne holde seg langt unna det kunstneriske innholdet.

Kritikken var denne gangen ikke spesielt farlig, for både NOSO og HT leverte solide overskudd i regnskapene sine - tross svikt på billettinntektene.

Men - og det er et stort men her - det blir verre neste gang. For tallene HT kommer til å levere for 2014 kommer til å være langt styggere. I 2014 gikk teatret på flere smertefulle tap på storproduksjonene sine, og uten at regnskapstallene for fjoråret er offentlige, vil det ikke sjokkere om teatret for første år i historien kommer ut med underskudd.

Da vil presset øke kraftig, og da hjelper det ikke at Frp er med på å styre politikken både lokalt, regionalt og nasjonalt. Frp er slett ikke imot kultur, men mener som kjent at den profesjonelle delen i stor grad skal finansiere seg selv. Og politikerne er selvsagt i sin fulle rett til å uttale seg om økonomien i selskapene kommunen er eier i, om de bare husker å begrense seg til det de har mandat til å mene noe om.

Så er det å håpe at de også ser den store verdien slike fyrtårn har for regionen på alle samfunnsnivåer.

Men dessverre for institusjonene slutter det ikke der. For i tillegg til den gryende misnøyen i deler av kommunestyret i Tromsø, varsler fylkesråd Line Miriam Sandberg (Frp) at Troms fylkeskommune i framtida ikke vil ha penger til å matche Statens økning av bevilgninger til HT og NOSO.

Finansieringen av HT og NOSO foregår slik at staten dekker 70 prosent av tilskuddet, mens de lokale (kommune) og regionale (fylkeskommune) myndigheter må stå for de siste 30 prosentene. Og dersom Staten øker bevilgningen, må de lokale og regionale følge etter.

Sandberg påpeker at Statens økninger gjør potten til andre aktører mindre. Det er i og for seg et riktig resonnement, så lenge ikke kunst- og kulturpotten økes i fylkesbudsjettet.

Sandberg vil ha Staten til å ta hele utgiften, men det kommer aldri verken Thorhild Widvey eller noen annen kulturminister til å gå med på. En slik ordning vil i så fall måtte omfatte alle regionteatre og orkestre i Norge, og er dermed enormt dyr og helt uaktuell. Også fordi det er svært viktig at regionale institusjoner har lokal forankring også på eier- og driftssiden.

Og husk at 70/30-ordningen allerede er raus for Nord-Norge. I de andre delene av landet opererer veldig mange med 60/40-finansiering. I knutepunktordningen gjelder 60/40 overalt, bortsett fra i Nord-Norge.

Troms fylkeskommunes eneste valg blir da å si nei til å øke sine bidrag i takt med statens. Og da kommer staten til svare med å droppe sine økninger. Dette er selvsagt uheldig, for da stopper også utviklingen. Spesielt NOSO, som er under planlagt oppbygning, vil rammes av dette.

Dette skjedde så sent som i fjor, da Troms fylkeskommune kuttet NOSO-støtten sin med kr 118.000, og kulturdepartementet kontant svarte med å kutte med kr. 273.000.

Men – det er i dette bildet grunn til å minne om at også de sammenliknbare regionteatrene Trøndelag Teater og Rogaland Teater gikk med store tap på billettinntektene for 2013. Slik er det i denne bransjen, det går opp og ned. Det betyr likevel ikke at teatersjefer ikke trenger å forholde seg til å få regnskapet i balanse. Selvsagt ikke.

Men den andre balansen er like viktig - og vanskelig, og det er den det er viktig for politikere å forstå: Kunstinstitusjonene kan ikke bare satse på sikre stikk, uten å utfordre eller ta vare på sin kunstneriske integritet. Målet kan aldri være å få flest mulig inn for en hver pris.

Da mister ikke bare kunsten sin troverdighet, den mister sin legitimitet. Og det er når disse verdiene blir borte at en sterk offentlig finansiering blir umulig å forsvare.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse