Annonse
En av skissene som er lagt frem for utbygging av området der Tromsø Skipsverft ligger i dag.

Med blanke ark

Utbyggingen på den gamle verfts-tomta er et av flere eksempler på spennende byutvikling i Tromsø.

Totalrenovering har invitert flere arktitektkontorer til å levere ulike planer for utbyggingen i den nye bydelen Vervet i Tromsø. Tromsø-firmaet er i full gang med å planlegge gigantutbyggingen der hvor det i dag er skipsverft, i den nordlige delen av sentrum.

Arkitektene har nå levert skisser der det kommer til syne et høyt ambisjonsnivå.  Dette er bra. Planene inkluderer – i tillegg til omlag 400 boliger – blant annet hotell, sjøbad, museum og restauranter. I løpet av de neste månedene skal utbygger ta stilling til de ulike alternativene, og konkludere. Først må grunnen renses, og det skal fylles ut masse i sjøen på sørsiden av Tromsøbrua.

Tromsø Skipsverft ble etablert i 1848, og på mange måter er utbyggingen som starter sommeren til neste år enda et tydelig symbol på at industrien flyttes ut av sentrumsområdene. Det samme har skjedd i bydelen Stakkevollan de siste årene, der industribygg er erstattet av boliger og nye næringslokaler.

Vi er ikke i tvil om at Vervet vil bli et ettertraktet sted å bo. Men vi håper denne delen av byrommet kan få en variert bruk og ikke ender opp som en bomaskin for de rikeste i byen. Det vil ikke bli et sted der mange andre ønsker å oppholde seg.

En utbygging i en så sentral del av byen, der man starter med helt blanke ark, er også en mulighet for næringslivet. Det handler ikke minst å forankre at Tromsø har blitt et tyngdepunkt for internasjonal nordlys-turisme. Potensialet er stort, men posisjonen kan ikke tas for gitt. Her må ikke Tromsø begå samme tabbe som da badelandet ble lokalisert til Templarheimen.

På bakgrunn av dette tror vi et signalbygg som nye Tromsø museum vil kunne passe fint inn i omgivelsene, og få et spennende arkitektonisk uttrykk ved havet. Forhåpentligvis kan dette også kombineres med et hotell og kanskje også et opplevelsessenter for nordlyset. Alt dette vil skape aktivitet og trekke folk inn i området. Det er viktig for Tromsø at reiselivet utnytter slike muligheter, og skaper attraksjoner som stadfester Tromsøs rolle som en ledende reislivsdestinasjon i Arktis.

Det har vært en lang vei frem til en endelig beslutning om utbygging. Og Riksantikvaren har lagt tydelige føringer både når det gjelder høyder og bygningsvolum. Bård Sverdrup og Totalrenovering  har over tid vist både evne og vilje til å ivareta viktig byhistorie gjennom ulike prosjekter i sentrum. Det håper vi han lykkes med også her, i dialog med næringsliv og øvirge aktører i byen.

Det er mye spennende og fremtidsrettet byutvikling på gang i Tromsø. Vervet-prosjektet er et del av dette positive bildet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse