Annonse
Jeg tar sterk avstand fra Fiskeribladets bruk av Blått kompetansesenter Nord til å henge ut fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen, skriver Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen. Foto: Ola Solvang

Sivertsen har lagt ned en uvurderlig innsats for å heve kompetansen i sjømatnæringa

Om det Fiskeribladet ikke har forstått

  Opprinnelsen til Blått kompetansesenter Nord (BKSN) strekker seg tilbake til 2015 og kommer som følge av initiativ fra de videregående skolene på Skjervøy og Senja. De så et økende behov for økt kompetanse og rekruttering i en stadig voksende sjømatnæring. Med midler fra Troms fylkeskommune, og med hele sjømatnæringen i ryggen, ble prosjektet Blått kompetansesenter Nord etablert med mål om varig drift etter prosjektperioden.

  Hovedmålet til BKSN har vært «Utvikle, planlegge og gjennomføre opplæringstiltak av ulike slag og varighet, rekruttering, samt å støtte opp om å være med på å sette i verk kompetansehevende næringsutviklingstiltak».

  Skjervøy kommune har gjennom BKSN vært med på å støtte opp om og utvikle de eksisterende fagmiljøene på de blå videregående skolene i fylket. Det er lagt til rette for kompetanseheving for hele sjømatnæringen og utført rekrutteringsarbeid.

  BKSN har i samarbeid med skolene deltatt på utallige skolebesøk, utdanningsmesser, rekrutteringscamper og sjømatseminar for å få flere ungdommer til å ville jobbe i denne fantastiske næringen.

  BKSN har arrangert utallige kurs for både næringen og skolene for at de skal kunne heve sin kompetanse i ei næring som er i enorm utvikling.

  BKSN har utviklet og digitalisert kurs for å imøtekomme stadig nye krav fra myndighetene. D5-sertifikatet, eller bedre kjent som kystskippersertifikat, har de laget om til et nettkurs. Dette kurset har forenklet hverdagen for både lærere og elever, og brukes av nesten alle de videregående skolene med blå linje innen fiske og fangst.

  BKSN arrangerer fagbrevkurs i hele fylket, dette kurset er nett- og samlingsbasert.

  En av de virkelige store samfunnsutfordringene er mangel på kompetanse. Gjennom BKSN ønsker vi som kommune å bidra til økt kompetanse og fokus på FOU, slik at kystsamfunnene i større grad kan ta ut sitt enorme potensial.

  Geir Inge Sivertsen har som tidligere ordfører i Lenvik spilt en viktig rolle i arbeidet med å samle aktørene i sjømatnæringen til et felles kompetanseløft. Han har ledet en bredt sammensatt styringsgruppe fra både utdanningsmiljøet, hvitfisknæringen og havbruksnæringen. En kompetent styringsgruppe og senere et kompetent styre i det nystiftede aksjeselskapet, har uten godtgjørelse og med stort engasjement, lagt ned en uvurderlig innsats i arbeidet for å heve kompetansen i en av landets største framtidsnæringer.

  Som aksjonær i BKSN har Skjervøy kommune stor tillit til det sittende styret i selskapet, og har ingen grunn til å tvile på at alle nødvendige rolleavklaringer internt i styret er gjort på en etterrettelig og god måte. Jeg tar sterk avstand fra Fiskeribladets bruk av Blått kompetansesenter Nord til å henge ut fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen.

  Kompetanse er så viktig for kysten at alle journalister, inkludert redaktøren i Fiskeribladet, skulle stått sammen med oss og løftet kompetansebehovet fram for Stortinget.

  Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

  Annonse
  Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

  Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

  Annonse