Annonse
Overføring av ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene truer et likeverdig tannhelsetilbud til befolkningen, skriver lederen i Tannpleierforeninga i Troms.

Det blir ikke hull i en tann som er ren!

Fylkeskommunen gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, har sikret nordmenn flest et godt og likeverdig tannhelsetilbud. Overføring av ansvaret til kommunene setter dette tilbudet på spill.

Barnesangens visdomsord er helt i tråd med løsningen for framtidens helsevesen – satsing på forebygging og helse. Nettopp derfor er det uforståelig at regjeringen ikke satser på tannpleiere som jobber dedikert med forebygging, når de nå vil overføre tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen.

Norsk Tannpleierforening avd. Troms mener at en overføring til kommunen vil medføre at et lite fagmiljø vil splittes og true likeverdige tannhelsetjenester til befolkningen. Fylkeskommunen gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, har sikret nordmenn flest et godt og likeverdig tannhelsetilbud. Overføring av ansvaret til kommunene setter dette tilbudet på spill.

Helseminister Bent Høie sier at svaret på framtidens utfordringer i helsetjenesten ikke ligger i reparasjon, men i å fremme helse og forebygge sykdom. Regjeringens innspill til krav om kompetanse i kommunen viser at helseministeren fraviker dette synet når det gjelder tannhelse.

Tannlegen som behandler hull og skader, er foreslått lovfestet i kommunal tjeneste, mens tannpleieren som jobber med å unngå at skader oppstår, blir i siste instans foreslått fjernet som lovfestet kompetanse. Det er lett å velge bort forebyggende behandling i kampen om ressursene. Men forebygging er bærekraftig fordi det reduserer framtidige utgifter og plager. Forebygging må vektlegges foran behandling, hvis ikke vil det forebyggende arbeidet som skaper helse, tape i prioriteringen. At befolkningen får kunnskap om å ivareta sin egen munnhelse er en framtidsrettet tankegang i helsetjenesten. Tannpleieren er garantisten for en slik satsning i tannhelsetjenesten.

I dag er Norge et av landene i Europa som har overkapasitet av tannleger, og en relativt god munnhelse i befolkningen. I Sverige har de satset på forebygging og har i dag 4.200 yrkesaktive tannpleiere. I Norge har vi rundt 1.400. Denne forskjellen, mener Norsk Tannpleierforening, viser ulik vilje til satsning på å fremme befolkningens tannhelse. Svenske barn og unge har 10 prosent færre hull enn norske barn i samme alder.

Tannpleieren er spesialisert i å jobbe med å forebygge sykdommer i munnen. Tannpleieren tar tannhelsekontroller og gir råd i samarbeid med helsesøster. Det er viktig å starte i barne- og ungdoms årene og sammen med barn og foreldre, avbryte og endre skadelige livsmønster som har innvirkning på tannhelsen og helsen. 

Norges befolkning blir eldre, og de fleste eldre trenger ekstra tilsyn og hjelp med sin tannhelse. Når de blir pleietrengende er behov for hjelp til munnstell, spesielt viktig. Tannpleierne underviser pleie- og omsorgspersonell og jobber i samarbeid med omsorgssektoren i kommunen. De fylkene som har lyktes i dette arbeidet, har etablert gode samhandlingsrutiner med kommunene.

Budskapet er enkelt, - det blir ikke hull i en tann som er ren, og tennene de pusser vi jo en etter en… Det er en lønnsom og framtidsrettet investering for pasientene og for tannhelsetjenesten. Derfor må tannpleierne lovfestes som kompetanse i kommunen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse