Annonse
MARKERTE SEG: Tromsø Natur og Ungdom markerte seg under samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens appell i Tromsø for et par år siden. Foto: David Nyvoll

Det blir ingen Nord-Norge-bane. Nå må alle krefter jobbe for at det i alle fall blir en Tromsbane

Hverken Høyre eller Arbeiderpartiet kommer til å bygge en Nord-Norge-bane med jernbanespor fra Fauske til Tromsø.

For de fleste andre av oss nord for Narvik er togreiser sørover en utopi

Utredningen som er lagt inn i NTP er en uforpliktende affære. De 2 millioner kronene som er satt til side for å utrede jernbanelinjen, er smuler sammenlignet med de enorme investeringene til vei og jernbane i andre deler av landet.

Et av de sterkeste bevisene på at Nord-Norgebanen ikke vil realiseres, er likevel at formuleringen i NTP ikke inneholder ordet «konseptvalgutredning». Jernbanelinjen skal bare utredes, slik den har blitt utredet tre ganger før (1981, 1992, 2011). En konseptvalgutredning på sin side er grundigere, og tar for seg alle aspekter ved et så stort samferdselsprosjekt i regi av Statens vegvesen. Den ser også på konsepter for å realisere prosjektet.

Les også: Han frykter utredning om tog til Tromsø er skinnprosess

Frykten er at formuleringen i NTP bare vil lede til en gjentakelse av de foregående utredninger – og deretter blir konklusjonen lagt i en skuff.

Erna Solberg uttalte i vinter at det er urealistisk at en jernbaneutbygging i nord lar seg forsvare. Når sjefen har en slik holdning, vet vi hvilke prioriteringer partiet har – selv om utredningen er slengt med i NTP.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har på sin side en lunken holdning til jernbaneplanene, og har med sitt fravær akseptert den uforpliktende formuleringen som er lagt inn i NTP, spesielt siden SV forsøkte å få Stortinget med på et sterkere vedtak for banen. Ap støttet ikke det.

Drømmen om Nord-Norgebanen er en gammel drøm. Det er 100 år siden vedtak ble gjort om å bygge banen. De siste skinnene ble likevel lagt i 1958. I 1962 bygde man et sidespor til Bodø.

Men drømmen lever videre. 82,2 prosent av de spurte fra Troms i en meningsmåling gjennomført av InFact for Nordlys ønsker at regjeringen skal bygge Nord-Norgebanen.

Les saken på Nordlys+: Rungende ja til jernbane i nord.

Vi har fått høre så mange motargumenter mot jernbane i nord, at det er forståelig om mange tror det aldri kommer til å skje.

Det er dessverre lite politisk vilje til at nettopp en jernbane fra Fauske til Tromsø vil bli realisert i nærmeste framtid.

Det kan likevel bli tog lengre nord, hvis trykket nå settes på å få realisert en Tromsbane.

Noen iherdige sjeler bruker i dag døgn på å komme seg fra nord til sør. Mikal Nerberg, førstekandidat for MDG i Troms, tar for eksempel først bussen fra Lyngen til Narvik, deretter toget gjennom Sverige. Over 30 timer seinere er han i Oslo.

Men for de fleste andre av oss nord for Narvik er togreiser sørover en utopi. Og det er ikke persontransport som vil bli et hovedpoeng for hverken en Nord-Norge-bane eller en Tromsbane. Argumentene om persontransport for å tøffe fra Tromsø til Oslo i tog er det enkleste å tilbakevise: Vi må bli ganske mange flere mennesker i landsdelen for å forsvare en slik investering.

Det er den store forventede veksten i eksport fra sjømatnæringen som står som det viktigste hovedargumentet for en bane.

Fram til 2050 er eksporten forventet å femdoble. I dag eksporteres mest fisk ut av landsdelen langs veiene. 43.000 lastebiler hvert år. Går vi fram til 2050 og en femdobling, har vi nærmere 215.000 lastebiler på veiene.

Når etterslepet på vedlikeholdet på veinettet er så stort som det er i dag, er det bare å forestille seg hvordan veiene skal se ut  med fem ganger så mange trailere i kø sørover.

Det vil bli uholdbart langs veiene i Troms for syklende og personbiler. En situasjon som verken Høyre eller Arbeiderpartiet kan overse.

Men en femdobling av godstransport langs veiene er verken trafikkmessig forsvarlig eller holdbart for næringen selv.

Derfor er det en Tromsbane med hovedvekt på godstransport som er det mest realistiske å få på plass i nærmeste framtid.

Høyres Geir Inge Sivertsen erklærte på en debatt under Festspillene i Harstad denne uken, at han ikke tror en Nord-Norge-bane er realistisk. Han tror imidlertid sjansene er større for en jernbanelinje mellom Narvik og Tromsø.

SV forsøkte å få Stortinget til å prioritere Tromsbanen i NTP-formuleringen, men lyktes ikke. Venstres Morten Skandfer mener likevel at det er Tromsbanen som er mest realistisk, sier han i et intervju med Nordlys.

Vi kan godt fortsette å drømme om Nord-Norge-banen, men da må det en tverrpolitisk offensiv til for at det skal skje. Lite tyder på at det er prioritert politikk hos de mest styringsvillige partiene i dag.

Et krav om jernbane fra Tromsø til Narvik kan likevel bli en triumf, hvis gode krefter forenes, næringslivet synliggjør behovet og dialog med store interesser som reindriftsnæringa blir ført, slik at en eventuell jernbanelinje ikke fortrenger beitemarker for rein i området.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse