Annonse
Jeg mener opplegget på Stormoen må stoppes øyeblikkelig. Det må ikke bli lagret noe giftig avfall eller spesialavfall her.  Arealet som brukes i dag må ikke utvides. Stormoen er allerede kommet for langt, skriver Karl-Einar Westerås. (Foto: Torgrim Rath Olsen)

Blir Stormoen i Balsfjord en giftcontainer?

Dersom Perpetuum skal ta imot giftig avfall, bør deponiet ligge på en øy utenfor Tromsø. 

Det er med stor forundring jeg leser i Nordlys av 26.november at Perpetuum skal få ta imot giftige masser fra hele Europa og lagre det på Stormoen. 

Jeg skal først belyse hvilke to stoffer det foreløpig er gitt tillatelse til å lagre. Det er PFOS og PFAS.

Disse stoffene har mange varianter og er et av de ti mest giftige miljøgifter. De er en del kjemiske forbindelser som de senere år har fått stadig større oppmerksomhet.  Dette skyldes forskning på stoffene som har gitt bedre kunnskap, kunnskap som viser stoffenes skadelige helse- og miljøvirkninger.  De er skadelige både for mennesker, dyr og fisk. Skadevirkningene kan være kreft, dårligere imunforsvar, skade på lever, foster, økt kolesterolnivå hos voksne, forstyrrende stoffskifte. (se EFSA 2018)

Disse giftene bruker lang tid på å brytes ned i naturen og også hos mennesker.  Giftene spres lett over lange avstander med vann, hav- og luftstrømmer. Slå opp i internett og skriv PFAS da kan dere selv lese mange artikler om disse stoffene.

Jeg vet ikke om det er gjort noen konsekvensanalyse av å legge et slikt deponi til Stormoen. Hva jeg ser som meget betenkelig;

1) Det er snakk om  store mengder. Første del 400.000 tonn, deretter en mulig utvidelse med 5 millioner tonn. Det er gravd en stor lagerplass ved E-6 som antagelig skal ta imot de første innkjøringene. All masse må kjøres med lastebiler. 400.000 tonn, det vil si de trenger 40.000 lastebiler. Ved transport av 5 milloner tonn trenger de 500.000 lastebiler.  Tallene er så store at jeg  nesten ikke forstår hvordan de skal få disse massene til Stormoen. Det er her snakk om ca 3 millioner kubikkmeter. Stablet i en meters høyde vil det være et areal på 3000 mål.

2) Hvor mange «store hull» skal de grave for å ta imot 5,5 mill. tonn?  Hvor skal de hente alle lastebilene de trenger for transport?

3) De prøver å få avtaler med andre land i Europa for å ta imot giftig avfall. Tyskland leter etter plasser i Norge for å kvitte seg med giftig avfall. Avfallselskap leter etter gamle nedlagte gruver som kan brukes til lagring av søppel og giftig avfall.  Kanskje de også vil ta imot avfall fra Asia?

4) Ja, det vil være flere hundre millioner (milliarder) i inntekt til Perpetum for leveranser til Stormoen.  Kommunen vil ikke få noe av disse inntektene.

5) De kan selvfølgelig ta imot en del avfall over Bergneset med båt.  Man hvilken forurensing vil det være? Når de laster det på lastebiler vil lufta bli forurenset av giftig gass fra massene og eksos fra lastebilene og båtene. Hvilke skadevirkninger kan luftforurensningen ha for arbeiderne på Bergnesset?

6) Svalbard skal ryddes for alt søppel og spesialavfall fra nedlagte gruver.  Dette skal vel selfølgelig også til Stormoen med båt til Bergneset og lastebiler derfra.

7) Det første deponiet for giftig avfall er lagt bare noen få meter fra E-6. Det vil alltid være spredning av gassene i lufta med vær og vind.  I perioder vil det ligge gass over E-6 og da vil bilene som kjører forbi Stormoen få «gifta» inn i bilen. I tunneler er det jo rødlys når det er mye eksos. Vil SVV sette opp røde lys på E-6 ved Stormoen når konsentrasjon av gass fra deponiet er for høyt for å kjøre gjennom? Hvem har ansvaret for å betale rensing av biler som overgår grensen for lagring av PFAS inne i bilene? 

8) Det er jo en del arbeidsplasser i nærheten av deponiet, bl.a. elementfabrikken.  I perioder vil nok vær og vind føre med seg skadelige gasser fra deponiet. Kan dette være skadelig for arbeiderne?  Må disse jobbe i perioder med gassmasker?

9) Bolighus og eiendommer i Kjosen vil sikkert falle i verdi. Hvem vil kjøpe bolighus ved siden av antagelig Norges største søppeltømmeplass? Jeg frykter økning av sykdom blant beboerne i området.

10) Storvatn vassverk SA tar alt drikkevannet til Balsfjord sentrum fra Storvannet ( 2.500 pe). Vi har helt rent vann uten noen forurensing.  Imidlertid vil forurensing fra Stormoen sikkert forurense Storvannet. Vannet vil etter hvert få farvetall. Vi har 8 i farvetall i dag, og det viser seg at luftforurensing gir en økning pr. år på 2.  I løpet  av 7-8 år har vi da allerede 20 i farvetall og vi må da i perioder koke vannet. Vi har da problemer å levere rent vann til bla.TINE meieri. Hva da?

Jeg ser for meg at Stormoen blir en ny Langøya, men da med mye større lager av giftig avfall. Langøya er nå nedlagt. Flere flyplasser med forurensing har behov for å levere snarest. Mange av dem har et krav på opprydding innen 2020.

Dersom Perpetuum skal ta imot giftig avfall, bør deponiet ligge på en øy utenfor Tromsø.  Da kan man bygge kai slik at all søppel leveres med båt direkte til øya.  En slik søppelplass bør ikke ligge i nærheten av boligbebyggelser eller industriabeidsplasser. 

Jeg mener opplegget på Stormoen må stoppes øyeblikkelig. Det må ikke bli lagret noe giftig avfall eller spesialavfall her.  Arealet som brukes i dag må ikke utvides. Stormoen er allerede kommet for langt.

Politikerne i Balsfjord, Miljøverndepartementet og miljøforkjempere må stoppe dette deponiet.  Det må bli et krav fra de som bor i Balsfjord at deponiet stoppes. Deponiet må heller ikke få et større areal for lagring av avfall, søppel og spesialavfall.

Jeg mener både lokale og nasjonale myndigheter har ansvar for å sikre en miljøgiftfri hverdag.  De bør gjøre mer for å beskytte miljø og befolkning mot skadelige stoffer. Vi bør få hjelp av  miljøvernminister og grønne parti som kjemper mot forurensing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse