Annonse
Helga Pedersen vil med sin ledererfaring og politiske erfaring være et godt valg som ny styreleder i Helse Nord, mener redaktør Arne Reginiussen.

"Bodø-miljøet har fått diktere det som har skjedd i Helse Nord"

Nå trenger Helse Nord en styreleder fra Finnmark, skriver Arne Reginiussen.

Marianne Telle gikk til slutt av som styreleder i Helse Nord. Hun ble drevet fra skanse til skanse gjennom PCI-saken og det som til slutt ble hennes bane, et salig samrøre og usikkerhet om habilitet rundt anbudet for flyambulansetjenesten, som Babcock til slutt vant. Når hennes etterfølger skal på plass, er det naturlig at vervet går til Finnmark.

Det har nærmest vært en tradisjon at det er folk med bostedsadresse Tromsø som har sittet som styreleder i Helse Nord, men nå bør det være helt naturlig at Bent Høie ser til Finnmark for å finne en arvtaker for vervet.

Vi håper Høie ser lengre enn å ønske å sette lojale partifolk inn i rollen for lang og tro tjeneste. Det er viktig å nå skape trygghet og stabilitet. Bodø-miljøet har lenge vært sterkt i Helse Nord, noe vi har sett i ambulanseflysaken og i PCI-saken. Finnmark har kommet dårligst ut med sin avstand til nærmeste PCI-senter, som nå også er betydelig svekket. Bodø-miljøet har fått diktere det som har skjedd i helseforetaket den senere tid.

I Finnmark finner man en rekke kompetente kandidater som har ballast til å gå inn i et slikt omfattende og tøft verv. Helga Pedersen fra Tana har lang fartstid fra Stortinget, og har den nødvendige innsikt og kompetanse til å kunne gjøre en god jobb i dette vervet.

Hennes tidligere stortingskollega og Ap-mann Kåre Simensen kan også være en mann som kan være aktuell for posisjonen. Gjennom mange perioder i Stortinget kjenner han godt til utfordringene. Simensen har også vært lojal mot Finnmarks Ap sitt standpunkt i sykehussaken og i så måte ikke gjort seg upopulær med krav om sykehus i Alta, selv om han er altaværing.

Raymond Robertsen har nylig fått frigitt tid etter exiten fra FeFo-styret, og Høyre-mannen kan tenkes å være en kandidat. Som daglig leder i Vest-Finnmark regionråd har han fått gjort sin del av fredsmegling, og kan kanskje også klare å skape tillit mellom Helse Nord og UNN. Denne er i dag omtrent ikke-eksisterende.

Når det kommer til faglighet, er det få som slår Olav Gunnar Ballo. Han har stor kompetanse fra både politikken og helsevesenet, og kan også være en kandidat for vervet. Den frittalende og hardtslående politikeren vil imidlertid kunne møte motbør i Alta-miljøet etter sine uttalelser om politikerne i Alta og kamp om sykeshus. At han har stor fagkunnskap og innsikt i helsefaglige spørsmål, er det imidlertid liten tvil om. Leif Vidar Olsen og Bjørn-Atle Hansen, de to dyktige rådmennene i Hammerfest og Alta ville vært åpenbare kandidater, men striden med krav om sykehus har trolig gjort at det vil være for betent i Vest-Finnmark. Synd, da vi tror begge kunne gjort en god og helhetlig jobb.

Finnmark har også en rekke sittende ordførere som har stor kompetanse og lang fartstid, men de vil neppe kunne være aktuelle for vervet så lenge de sitter i de posisjonene de gjør.

Vi håper nå at ministeren ikke lar seg blende av eventuelle høylytte rop fra Tromsø eller Bodø-miljøene. Det er viktig at styrelederen ikke bare ser Bodø og Tromsø, men blir en vaktbikkje for helsetilbudet i distriktene. Det har vi så langt ikke vært bortskjemte med, verken i Telles tid eller før.

Å sette inn noen som har innsikt og evne til å og se Finnmarks problemer i helsevesenet og snakke Finnmarks sak slik at behovene ikke drukner i en krangel mellom Tromsø og Bodø vil være viktig og fornuftig av Bent Høie. Bodø-miljøet har fått vokst seg altfor sterkt, og med reduksjon og svekkelse av UNN går Finnmark med i dragsuget.

De mange skandalene i Helse Nord og også Finnmarkssykehusets kjempetabber med blant annet feilaktige ut- betalinger til entreprenør på mange titalls millioner, viser at det må inn en styreleder som evner å holde administrasjonene i ørene. Lars Vorland har vist sin egenrådighet i mange saker, og det må en sterk styreleder til for å ta kontroll på han og være en motvekt. Vorland har sittet i mange år og maktarrogansen har vokst seg stor og sterk i administrasjonen. Det kreves en sterk rygg for å kunne stå opp mot dette maktveldet.

En tøff og sterk finnmarking kan være det som skal til for å røske opp i dette og gjenopprette den svært tynnslitte tilliten til helsefortaket i befolkningen i Nord-Norge. Slik som den er i dag, er den nærmest ikke-eksisterende. Direktører i Helse Nord som står og sier at “dere tar feil og vi har rett”, bygger ingen tillit. Det trengs en sterk og klar styreleder som kan stå opp for befolkningen og sette skapet på plass.

Den styrelederen tror vi Bent Høie bør lete etter i Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse