Annonse
Konkuransen mellom Tromsø og Bodø er sunn på fotballbanen, i det øvrige samfunnslivet har det utviklet seg i en retning som er selvskading for Nord-Norge, skriver Skjalg Fjellheim. Foto: Yngve Olsen

Tromsø og Bodø kan samarbeide!

En kollega i Oslo-kommentariatet pleier å si at (sett fra Oslo) er kamphandlingene mellom Bodø og Tromsø så intense, at ufreden melom Molde og Kristiansund fremstår som et teselskap.

For egen del kan vi legge til: Rivaliseringen her nord har en tendens til å ende med selvskading. Det som kan se ut som man har vunnet et slag mot fienden i sør eller nord, er som oftest en Pyrrhos-seier i sin reneste form. De negative virkningene av splittelse og fravær av felles strategier, overgår nesten alltid den eventuelle gevinsten. Og det øvrige Nord-Norge er selvsagt møkk lei av all støyen mellom de to byene.

Men det finnes lyspunkter til å bli i godt humør av. For eksempel at Bodø Næringsforum og Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS) denne uken har tatt initiativ til en studietur i Tromsø.

Ja, du leste riktig. Det er snakk om ekte bodøværinger som reiser i samlet flokk til Tromsø, helt frivillig. 

Alle forsøk på å lære mer av hverandre og bygge allianser på tvers av fylkesgrensene, må hilses velkommen. Det peker i en annen retning enn angsten og mistroen som preger forholdet mellom de to byene fra politikk til helse , via universitetene til mediene.  Giften fra kommentarfeltene har snart trengt inn over alt der det burde føres en fornuftig dialog. Det kan være grunn til å frykte at dette bildet forsterkes gjennom den kunstige todeling av landsdelen som regionreformen legger til grunn. 

Når næringslivstoppene i Bodø ønsker å besøke Tromsø, viser det vilje til å bryte denne logikken. I bunn ligger det en erkjennelse av at man har erfaringer og utfordringer som er noenlunde lik. Det handler om vilkårene for verdiskapning, tilgang på arbeidskraft, og om behovet for sterke kunnskapsmiljøer med samme kvalitet som landet forøvrig.

Lederen i BRUS, Elnar Remi Holmen, leverer en presis analyse når han sier at aktører fra Nord-Norge ofte drar stykkevis og delt til Oslo med fragmenterte budskap. Holmen har flere års erfaring fra regjeringsapparatet. Men blant sentrale beslutningstakere i Oslo er det ingen forståelse av en landsdel som utgjør et interessefellesskap. I motsetning til andre deler av landet, som samler kreftene og gjør fremstøt som gir resultater. Det sier seg selv at Nord-Norge svekker sin egen innflytelse gjennom tankemåter der det viktigste er å passe eget revir og holde inntrengere borte.

De to byene  Tromsø og Bodø er lyspunkter i en del av landet som opplever en alvorlig stagnasjon i befolkningsutviklingen.  Men byene kan ikke fungere uten et robust næringsliv i sine nære omgivelser, i distriktene.

Her er den store utfordringen å få flere til å flytte til oss, og ikke fra oss. Det gjelder å få vår egen ungdom tilbake etter utdanning, og det handler om å få mennesker fra det øvrige Norge til å ønske seg nordover for å leve og bo. Den beste medisinen for å få det til, er lønnsomme bedrifter. At næringslivet i Bodø og Tromsø nå slår fast at man ikke er konkurrenter i dette arbeidet, men partnere, gir grunn til optimisme. Sammen vil de to store byene utgjøre en nasjonal kraft.

Samtidig er det grunn til å minne om at landsdelen har fått nok av møteplasser med festtaler om samarbeid. Uten at noen er i stand til å peke ut en retning når man bryter opp og går hver til sitt. Alt for mye har endt opp som arnesteder for svadageneratorer og tåketale.

Blant de viktigste ting vi mangler her nord, er nemlig en troverdig plan som tar utgangspunkt i de områder der vi har forutsetninger for å lykkes. Og som igjen kan føre til at noen finner det verdt å investere i Nord-Norge.

Realiteten er at Bodø og Tromsø i den globaliserte tidsalderen trenger hverandre mer enn mange liker å tro. Vi får håpe at næringslivet mener alvor med ønsket om å bryte ned vanetenkning og destruktive fiendebilder.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse