Annonse

Boligbom fra kommunalminister Sanner

På grunn av denne bevisste borgerlige politikken har boligen har blitt det viktigste spareproduktet i Norge.

En konsekvens av boligprisveksten er imidlertid at gjelda har økt dramatisk for svært mange husstander i Norge.

«Sanner har derimot tro på at kommunene må få større press på seg. Han vil presentere fem nye krav til landets kommuner. - «De må rydde opp i gamle planer, de må prioritere boligprosjekter og forenkle lokalt regelverk, de må jakte på tidstyver – det er store lokale forskjeller i tidsbruk på byggesøknader, de må jobbe sammen med utbyggerne, de må ta i bruk digitale verktøy.»

Dette er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners budskap i forbindelse med at Statistisk sentralbyrå (SSB) nok en gang kan rapportere om svært høy boligprisstigning. Fra juli 2015 til juli 2016 har boligprisene steget 8,8 %.

Regjeringas program for forenkling av byggeregler som ble presentert i fjor sommer, og som Sanner har hatt ansvar for, har ikke ført til lavere prisvekst for boliger. Og nå kommer kommunalminister Jan Tore Sanner(H) med enda et nytt, nærmest desperat rop, og krav til kommunene. 

«Byggekostnadsindeksen for bustader» som SSB også publiserer viser imidlertid små endringer byggekostnadene, bare 2,8 % fra juni 2015 til juni 2016, om lag 1/3 av prisveksten for kjøp/salg av boliger. Samme tendens har vi sett over mange år. Gapet mellom byggekostnader og boligpriser har derfor aldri vært så stor som nå.

Sanner og regjeringa har bomma. Man kan for så vidt også spekulere om de i det hele tatt ønsker å oppnå redusert boligprisvekst. Situasjonen i boligsaka er helt i samsvar med Solbergregjeringas sentrale politikk, som ble initiert av Willoch-regjeringa i 1981, og i stor grad videreført av seinere regjeringer, uansett sammensetting. Målet har vært at boligbygginga i Norge skulle bli så godt som 100% markedsstyrt.

Derfor bygges det ikke flere boliger enn det som de som kontrollerer markedet ønsker det skal bygges. Utbyggingsselskapene setter ikke i gang bygging uten at de regner med at det har trygghet for en forventa avkastning. Den skal hele tida være minst like stor, eller helst større enn tidligere. Derfor prøver de etter beste evne å unngå at det blir overproduksjon, slik at de kan risikere prisfall. Vis meg det utbyggingsselskapet eller mekler som annonserer med: «Kjøp hos oss – vi har byens billigste boliger»!  

Bykommunene, som for eksempel Tromsø, blir pressa til å behandle og vedta en lang rekke reguleringsplaner som utbyggingsselskap fremmer for langt flere boliger enn det som bygges innen rimelig tid. Mange blir kanskje aldri realisert.  

På grunn av denne bevisste borgerlige politikken har boligen har blitt det viktigste spareproduktet i Norge. Så godt som samtlige parter som er involvert i boligbygginga tjener i dag på boligprisøkninga, til dels svært godt. Noen kan ta ut  Det er alt fra tomteeiere og eiendoms- og utbyggingsselskap, entreprenører, konsulenter og arkitekter, til boligmekler og stylister, og ikke minst finansinstitusjonene.  De som er skadelidene i dag, og som ikke nyter godt av boligprisveksten er de som ikke har bolig, enten unge førstegangsetablerere eller leieboere. Dessuten de som bor i deler av distriktsnorge der byggekostnadene er høyere enn boligprisene

En konsekvens av boligprisveksten er imidlertid at gjelda har økt dramatisk for svært mange husstander i Norge. Men så lenge gjelda kan betjenes, ser vi at finansinstitusjonene rapporterer om formidable regnskapsresultat. Men det er all grunn til å spørre om vi nærmer oss situasjonen med «subprime»-lån som bidro til å utløse finanskrisa i USA i 2008.

Det kan ende med en ny krasj-landing.

Dersom regjeringa virkelig ønsker at boligene skal bli billigere må det bygges boliger utafor markedet. Der har regjeringa det suverene ansvaret. Det holder ikke med ulike typer sosialbolig-program for særlig utsatte og økonomisk vanskeligstilte grupper. Det må settes i verk et omfattende program for offentlig bygging av utleie- og mulig fremtidig eie-boliger. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse