Annonse
En grunnforutsetning for ny utbygging må vel være er at man tar hensyn til eksisterende bebyggelse. Det må gjøres i en sammenhengende plan. Man begynner ikke med å bygge høyest mulig rett nede i fjæra, der skal den laveste bebyggelsen være. Så kan man heller bygge høyere lenger opp i lia. Det er fornuftig fortetting! skriver Erling Briskemyr. Bildet er fra Kroken Vest. Foto: Yngve Olsen

Sju prinsipper som tromsøpolitikerne godt kan ta inn i partiprogrammene

Åpent brev til politikerne i Tromsø.

Jeg utfordrer de politiske partiene i Tromsø kommune til å komme på banen. Hva mener dere egentlig? Vi er mange tusen innbyggere/velgere i Kroken og ellers i byen som lurer på hva dere mener om denne utbygginga i strandsonen.

Stadig kommer det meldinger om nye boliger og nye boligprosjekt i forskjellige deler av byen. Det er nye boligområder og høyblokker både her og der.  Har kommunen hatt en helhetlig diskusjon om hvilken boligpolitikk den ønsker? Er det kommunens politikere som står bak utbygginga? Eller er det utbyggerne som helt har overtatt kontrollen? Hvilke boligpolitiske prinsipper skal Tromsø kommune styres etter? Vi er mange velgere som lurer på dette. Det er valg allerede om et år.

Tromsø er en fantastisk flott kystby. Vi har hav rundt hele byen. Vi ser hurtigruta komme begge veier. Vi ser all båttrafikken. Vi ser de fantastiske fjellene. Men hvorfor bygges det da høyblokker som stenger havet og utsikten ute? Hvorfor bygges det høyblokker i fjæra både på øya og fastlandet? Er det dette kommunepolitikerne i Tromsø ønsker? Da må vi velgere få vite dette så snart som mulig.

Når det gjelder Kroken Vest skrev byrådsleder Kristin Røymo under eksisterende utbyggingsplan så sent som 15. november 2015. Dette har flere av beboerne forholdt seg til ved påbygging av eksisterende boliger. Mange har også kjøpt boliger her siden da. Beboerne i de blokkene som allerede er bygd, er også forespeilet en lav utbygging i strandsonen. Men så legges det fram en større utbyggingsplan enn noensinne. Det går ikke an å holde folk for narr slik. Det må være forutsigbarhet i reguleringsplaner som vedtas. «Det er vi vanlige folk som blir de store taperne», sier en av beboerne. «Det er vår livskvalitet som forringes»!

I Kroken Vest legger kommunens administrasjon nå fram et forslag som betyr over tredobling av utbygging og høyblokker i fjæra.  Vi er ikke mot boligbygging i strandsonen, vi godtar lav utbygging. Men når kommunen foreslår å doble høyden til seks etasjer sier vi nei. Dette godtar vi ikke. Det en massiv motstand mot dette. Ikke bare fra oss som bor ovenfor, men fra hele befolkningen i Kroken. Hvorfor skal dere stenge Tromsøysundet ute for oss?

En grunnforutsetning for ny utbygging må vel være er at man tar hensyn til eksisterende bebyggelse. Det må gjøres i en sammenhengende plan. Ny bygging må passe inn. Man begynner ikke med å bygge høyest mulig rett nede i fjæra. Det er ikke slik fortetting vi ønsker. I fjæra skal den laveste bebyggelsen være. Så kan man heller bygge høyere lenger opp i lia. Det er fornuftig fortetting!

I følge administrasjonens saksframlegg står det: «I Tromsø er sol og lune uterom viktig for bokvalitet, mens 180 graders fri utsikt til hav og fjell er en luksus som man ikke kan forvente innenfor bybussens rekkevidde». Merk dere dette sitatet! Er det ikke nettopp dette utbyggerne ønsker å selge til høystbydende i de nye høyblokkene? I en av de siste brosjyrene innbyggerne i Tromsø nettopp har fått står det enkelt og greit: «Byens råeste utsikt»! I den som kom for noen dager siden: «Utsikt til evig tid»! Men den er altså ikke for alle! Bare for de i høyblokkene!

Jeg utfordrer de politiske partiene i Tromsø kommune til å komme på banen. Hva mener dere egentlig? Vi er mange tusen innbyggere/velgere i Kroken og ellers i byen som lurer på hva dere mener om denne utbygginga i strandsonen.

Jeg har lest gjennom de politiske partienes boligpolitiske programmer. Her er det mye som mangler når det gjelder situasjonen i dag. Som beboer i Tromsø i alle år har jeg noen forslag til prinsipper for boligpolitikk. Disse kan dere godt ta inn i partiprogrammene deres:

  • Når en reguleringsplan er vedtatt, er det veldig viktig at den følges. Det må være forutsigbarhet for innbyggerne i kommunen
  • Når det bygges, må det tas hensyn til offentlige institusjoner som skoler, barnehager, sykehjem og annet, jamfør skolesituasjonen på øya
  • Boligbygging må passe inn med eksisterende bebyggelse, det må tas hensyn til de som allerede bor der
  • Utsikten til vår flotte by med hav og fjell er for alle, ikke bare for de som flytter inn i høyblokkene
  • Kommunen må stå imot press fra utbygger. Utbyggerne er kun interessert i størst mulig profitt
  • Høyblokker må plasseres uten sjenanse for andre
  • Høyblokker hører ikke hjemme i strandsonen/fjæra

Dette er bare syv prinsipper. Tenk om partiene kunne bli enige om dem. Og det er helt gratis!! Å si nei til høyblokker i fjæra i Kroken koster ikke noe! Og det hadde vært veldig bra for vår kjære Tromsø by.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse