Annonse
Vi kan være utrolig stolt av byens kulturtilbud, mens vi kan gjøre langt mer for å gi barn og unge et bedre idrettstilbud og mer tilrettelagt friluftsliv, skriver Høyres Anne Berit Figenschau. Foto: Marius Fiskum

Bolyst i Tromsø

Skal Tromsø være en vekstmotor i nord, må vi bygge en attraktiv by og skape bolyst for de unge.

Befolkningsnedgangen i Nord-Norge er den sterkeste på over 20 år. I 2019 sank folketallet med 1.905 i landsdelen. For Tromsø har tallene vært nedadgående i 2019, men viste en svak vekst i siste kvartal. De mørke tallene skyldes at det fødes færre barn og at det er mindre innvandring fra utlandet. I tillegg var fraflyttingen stor.

Nedgang i befolkningen skjer samtidig med at det går godt i næringslivet, arbeidsledigheten går ned og det settes rekorder innen sjømateksport og i reiselivsnæringa. Det er store muligheter i vår landsdel, men skal vi få til en god utvikling så må vi ha folk. Vi må legge til rette for at ungdom som utdanner seg sørpå kommer tilbake. Vi må friste flere “søringer” til å flytte hit. Og vi må sørge for at de som bor her føder barn.

Det handler selvsagt om jobber. Tromsø må tilby varierte og godt betalte jobber. Det må være et godt tilfang av spennende jobber som krever høy og spesialisert kompetanse. Vi må bygge videre på dagens sterke næringer som sjømat, reiseliv, bygg og anlegg, utdanning og forskning. Samtidig må det skapes nye næringer. Da må politikere bidra til at bedrifter kan etablere seg i nord. Vi må ha gode, oppdaterte samfunns- og næringsplaner, vi må ha rask saksbehandling i kommunen og vi må gjøre det lett å komme i kontakt med kommunens dyktige medarbeidere.

Utvidelse av Tromsø lufthavn

De siste årene har vi opplevd at turister reiser i hopetall nordover midt i den svarteste årstida. Nordlyset er selvsagt den store attraksjonen og reiselivsbransjen har blitt en motor i nordnorsk næringsliv. Tromsø sitt fortrinn som reisemål er god flykommunikasjon, hoteller med høy standard og et mangfoldig tilbud av kafeer, restauranter og kultur. Når i tillegg naturopplevelsene er spektakulære kun 15 minutter fra Storgata, så har vi blitt en global vinner!

Disse fortrinnene må Tromsø ta vare på og videreutvikle. Når Avinor kommer med 1,1 milliarder kroner til utvidelse av Tromsø lufthavn og ny terminal, da må selvsagt politikerne i landsdelens største by si tusen takk!

Flykommunikasjon til og fra Tromsø er et av våre aller viktigste fortrinn, både for besøkende turister, men også for innbyggerne i Tromsø. Mange velger å bo i Tromsø nettopp fordi muligheten til å fly kjapt og effektivt er tilstede. I tillegg til å være “Porten til Ishavet” er Tromsø innfallsporten til store deler av Troms og Finnmark. De fleste som kommer sørfra og skal videre med fly, må mellomlande i Tromsø. Våre nabobyer, tettsteder og innbyggere både sør og nord i det nye storfylket er avhengige av at Tromsø som nav er velfungerende. Flyplassen i Tromsø er et av landsdelens aller viktigste nav, og den må forvaltes til beste for det store fellesskapet!

Boligpriser til himmels

Boligprisene i Tromsø er svært høye. Statistikken viser at Tromsø er Norges nest dyreste by å kjøpe bolig i. På leiemarkedet er det krevende for leietakerne. En stor andel av utleierne benytter seg av AirBnb-markedet, noe som bidrar til å dra opp prisene. Dette gjør det nesten umulig for unge mennesker å etablere seg i Tromsø.

Politikerne i Tromsø må tilrettelegge for at det bygges nok boliger i de ulike bydelene. Utspill fra avisa Nordlys på lederplass om å tilby rimelige boligtomter må vurderes. I tillegg må politikerne si ja til bygging av hoteller i Tromsø. Med dagens høye belegg på hotellene er det naturlig at AirBnb-markedet vokser. Ved å tillate bygging av nye hoteller i Tromsø vil presset på utleiemarkedet reduseres.

Samarbeid om tjenester og løsninger

Det er store utfordringer i økonomien i Tromsø kommune. Noen av kommunens viktigste oppgaver er å sørge for gode skoler og et godt tilbud til eldre og pleietrengende. Jeg tror på et større mangfold i tjenestetilbudet. Det offentlige og det private kan i langt større grad samarbeide for å levere kvalitet i sykehjemsdriften eller hjemmetjenesten.

Samtlige kommuner i Norge står overfor store utfordringer, med oljeinntekter som avtar og stadig flere eldre som skal forsørges av færre i yrkesaktiv alder. Samtidig må vi tilpasse oss klimaedringene. Offentlig sektor vil ikke klare dette løftet alene. Tromsø kommune må invitere til samarbeid med private aktører. Store samfunnsutfordringer løses aller best i fellesskap. Det gjelder enten det er bekjempelse av korona, utvikling av digitale tjenester eller et godt barnehagetilbud.

Vi har et fantastisk utgangspunkt i Tromsø. Vi har urbane kvaliteter og en spektakulær natur. Vi kan være utrolig stolt av byens kulturtilbud, mens vi kan gjøre langt mer for å gi barn og unge et bedre idrettstilbud og mer tilrettelagt friluftsliv. Skal Tromsø være vekstmotor i nord, så må vi bygge en attraktiv by og skape bolyst for de unge. Det må gjøres tøffe prioriteringer, men også tas kloke, langsiktige og bærekraftige valg.

Og vi må gjøre det sammen!

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse