Annonse
Direktør i NRK Sapmi, Mona Solbakk.

Bom fra Ande Somby

Samiske medier må følge de samme etiske og faglige retningslinjene som den øvrige pressen i Norge, skriver sjefen for NRK Sapmi, Mona Solbakk.

Tillit og troverdighet er medienes viktigste kapital.

NRK Sápmi ønsker en saklig og åpen debatt om pressens rolle velkommen. Det er gledelig å se engasjementet rundt etikk i samisk media.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT i Tromsø, Ánde Somby, er blant dem som har engasjert seg.  Jeg mener imidlertid at han bommer med kritikken av de presseetiske vurderingene som ligger til grunn for Rávdná Buljo Gaups beslutning om å gå av som nyhetssjef for NRK Sápmi. 

I sitt innlegg ” Reindrift, Troverdighet og NRK Sápmi” spør han blant annet om hvordan et forvaltningssystem, et domstolssystem eller en medieverden vil fungere hvis alle som hadde familiemedlemmer involvert i en eller annen næringsvirksomhet plutselig skulle være inhabile. Her konstruerer Somby premisser som ikke har rot i virkeligheten.

Rávdná Buljo Gaup har bedt om å få fratre som nyhetssjef. En av årsakene til at hun ikke ønsker å fortsette i stillingen, er at hun selv anser egne økonomiske interesser og bindinger til reindrifta som problematiske for rollen som nyhetssjef i NRK Sápmi. Dette har hun blant annet kommet frem til fordi hun og ektemannen er reineiere, og reindrifta er vesentlig i familiens økonomi.  I tillegg er Finnmark rein blitt en dominerende aktør i slakt av rein i Finnmark. Her er hennes bror medeier.

Uavhengig av Buljo Gaups fratredelse, vil jeg understreke at det for NRK Sápmi ikke er et problem å  ha samme høye krav til etiske standarder som for pressen for øvrig. Dette diskvalifiserer på ingen måte personer med bakgrunn og oppvekst fra ulike næringer til å kunne jobbe hos oss.  Vårt mål er at de ansatte i NRK Sápmi faktisk speiler mangfoldet i Sápmi. Det bidrar til å gi oss den kompetansen som vi trenger i dekningen av Sápmi. Dette gjelder også i aller høyeste grad reindrifta.

Det sentrale poenget - både når det gjelder habilitetsspørsmål innenfor offentlig forvaltning, domstolene eller pressen – er i hvilken grad slike bindinger kan oppfattes å komme i konflikt med rollen som upartisk dommer, journalist eller offentlig tjenestemann.  Publikum skal ha tillit til at de sakene som behandles ikke påvirkes av tjenestemannens, dommerens eller journalistens personlige interesser i saken. Dette bør klinge velkjent for en førsteamanuensis i rettsvitenskap.

Tillit og troverdighet er medienes viktigste kapital. I Vær varsom-plakatens punkt 2.2 heter det at redaktører og journalister skal unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet (min utheving).

Her er det viktig at vi er åpen, åpne om forhold som kan føre til spekulasjoner om inhabilitet. Vi ønsker at publikum skal ha mulighet til å vurdere vår uavhengighet og troverdighet. Hvordan gjør vi det? Det vil vi vi gjerne ha innspill på.

Det bør være en selvfølge at vi også i samiske medier etterstreber en høy etisk standard og at vi følger de samme retningslinjene som den øvrige pressen. Fædrelandsvennen, Adresseavisen, Ávvir, Nordlys og NRK Sápmi er forskjellige medier med ulik profil og ulike nedslagsfelt. Men det grunnleggende samfunnsoppdraget har vi til felles. Vi skal sette kritisk søkelys på det som skjer i det samfunnet vi virker i, og avdekke kritikkverdige forhold. Derfor har vi også felles etiske retningslinjer for hvordan vi utfører oppdraget på en mest mulig upartisk, tillitvekkende og troverdig måte. Jeg er overbevist om at vi på denne måten er med på å styrke og utvikle vårt samiske samfunn.   

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse