Annonse
MOT BOMPENGER: De fleste av oss forstår at det kommer ingen store veiprosjekt uten bompenger. Det er bare samferdselsministeren og Frp som ikke har tatt inn over seg virkeligheten. Foto: Samferdselsdepartementet

Bom fra Solvik-Olsen

Bompenger er blitt den norske måten å finansiere veiutbygging på. Det er sannheten enten det er Frp eller et annet parti som sitter ved roret i Samferdselsdepartementet.

Dersom en drivstoffavgift på sju kroner literen er et realistisk alternativ for nei-til-avgifts partiet Frp, vil vi gjerne høre mer om det.

Bompenger er blitt den norske måten å finansiere veiutbygging på. Det er en sannhet helt uten modifikasjoner. Enten det er Frp eller et annet parti som sitter ved roret i Samferdselsdepartementet er det et faktum at det ikke blir bygd nye innfartsveier til større byer og tettsteder her i landet uten at bompenger er en vesentlig del av finansieringen. Derfor blir det patetisk når Fremskrittspartiet forsøker å innbille folk at så ikke er tilfelle.

I onsdagens utgave av «Politisk kvarter» på NRK P2 sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det finnes alternativer til bompenger. Statsråden viste til Tromsø, som har valgt drivstoffavgift så langt, ifølge Solvik-Olsen.

Det han glemte å si, er at drivstoffavgift ikke lenger er noe alternativ i en byvekstavtale mellom Tromsø og staten. Rammene rundt avtalen som skal bidra til mindre trafikk og bedre miljø, satt av staten selv, sørger for det. Skulle man tatt inn de 200 millionene som Tromsø lokalt må besørge for å oppfylle sin del av byvekstavtalen, ville det bety en drivstoffavgift på sju kroner per liter! Dersom dette er et realistisk alternativ for nei-til-avgifts partiet Frp, vil vi gjerne høre mer om det.

Det kraftige bompengeopprøret i Stavanger og Rogaland var bakgrunnen for debatten i «Politisk kvarter». Anført av Frp lokalt aksjoneres det mot bompengeplaner og rushtidsavgift som gir store utslag på enkelte husholdningers økonomi. Og i debatten er Frp seg selv lik. Partiet saler som vanlig to hester, og rir begge samtidig i diskusjonene.

For samferdselsministeren er også imot bompenger, selv om han sitter på toppen av et departement som på egne nettsider framhever bompenger som det viktigste virkemiddelet når det gjelder bypakker og byvekstavtaler. Det er lokalpolitikerne som bestemmer, sier Solvik-Olsen. Bompenger er et lokalt valg, staten krever ikke at finansieringen skal komme fra bompenger, ifølge statsråden.

Da er det på sin plass å spørre: hvilket andre valg har lokalpolitikerne om de skal få til store samferdselsprosjekt og samtidig sikre nullvekstmålet i trafikken som staten selv setter som betingelse?

Nullvekstmålet betyr at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Og følgende virkemidler har stor betydning, stadig ifølge departementet: «bompenger/veiprising, kompakt byutvikling og fortetting, økte parkeringsavgifter og redusert tilgjengelighet til parkeringsplasser, bedre kollektivtilbud, gang og sykkelveier, samt redusert veikapasitet/ konkurransekraft for bilen».

Også i Tromsø er det motstand mot bompenger. Men vi må erkjenne at dette er et virkemiddel  både for å få bygd nye veier, og å få bukt med et miljøproblem. Så er det opp til lokalpolitikerne her å ikke bli like avgiftskåte som i Stavanger.

De fleste av oss forstår at det kommer ingen store veiprosjekt uten bompenger. Det er bare i Frp man ikke har tatt inn over seg virkeligheten.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse