Annonse
Omlandet blir den store taperen. Kvaløyværinger tvinges til å finansiere ny forbindelse over Tromsdalselva og forskjønning av parker - mens Kvaløyforbindelsen blir nedprioritert. Er bommene et politisk bomskudd? skriver Ann-Sissel Enoksen.

Er bommene et politisk bomskudd?

Det absolutt siste tiltaket på prioriteringslista (tiltak 47 av 47), planlagt gjennomført om 20 år, er innfartsparkeringen på Kvaløysletta. Et tiltak som virkelig hadde gitt muligheter for begrensninger i biltrafikken.

Hvis tanken bak bompengeforliket virkelig hadde vært å begrense kommunens trafikale voksesmerter som enkelte påstår, så ville også kommunestyret prioritert å legge ordentlig til rette for bruk av kollektiv transport. Etablering av alle innfartsparkeringer ville i såfall stått svært høyt på kommunens prioriteringsliste, men slik er det altså ikke. Det absolutt siste tiltaket på prioriteringslista (tiltak 47 av 47), planlagt gjennomført om 20 år, er innfartsparkeringen på Kvaløysletta. Et tiltak som virkelig hadde gitt muligheter for begrensninger i biltrafikken. I stedet fratas en hel del mennesker muligheten til å reise kollektivt til jobb, og pålegges å betale bompenger. En utgiftspost som er svært stor for veldig mange.

Til sammenligning opplever mange tromsøværinger innkjøp av nye bildekk som veldig belastende for familieøkonomien. En families samlede utgifter til bompenger vil fort tilsvare innkjøp av nye bildekk hver måned. I tillegg opplyser Kristian Fagerli, nestleder i Tromsø AUF i sitt debattinnlegg at 2/3 deler av innbyggerne er avhengig av egen bil for å komme dit de skal, men nevner ikke de høye utgiftene dette vil medføre for distriktsfolk, småbarnsfamilier og alle andre uten valgmuligheter.

Vel vitende om at 67% av innbyggerne ikke har alternativer til bil innføres likevel bompenger. Etterpå skriver nestlederen i Tromsø AUF «En seier for samtlige i Tromsø by». Hvorfor uteblir da jubelen? Er det slik å forstå at alle innbyggerne på Tromsøya er i seiersrus og unisont enige med det politiske flertallet i denne saken? Neppe. Hva med resten av kommunen når dette er en seier for Tromsøya? Da må omlandet blir den store taperen. Kvaløyværinger som tvinges til å finansiere ny forbindelse over Tromsdalselva, og forskjønning av parker mens Kvaløyforbindelsen blir nedprioritert. Er bommene et politisk bomskudd?

Da bompengetanken for første gang ble luftet, var Høyre sterkt imot. Sammen med Frp og Venstre fortsatte Høyre sin tydelige motstand helt frem til 2015. Også i valget hadde partiet Høyre en svært lav bompengeprofil. Men så kom Høyre ut av det politiske skapet, som troll av eske. At Høyre trekker seg fra bompenge forliket og skylder på manglende gjennomslag for Håkøya forbindelsen er ikke engang merkelig. Høyre (sammen med Ap) har begynt å få for vane å snu i store vegsaker, og vise nye sider. Det kan se ut til at partiets tydelige blåfarge for alvor har begynt å blekne. Om to år er det valg og nå har Høyre begynt sin stemmesanking. Det er det denne saken dreier seg om. Høyre har hatt mulighet til å stemme for Håkøyforbindelsen. I februar i år fremmet Frp forslag om å starte arbeidet med Håkøyforbindelsen, der Høyre hadde full mulighet til å gi sin støtte, men valgte i stedet å gi sin stemme til bompengeforliket. Tydelig vanskelig å forstå at man ikke både kan få i pose og sekk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse