Annonse
Foto: Torgrim Rath Olsen

Bompengeforhandlinger for ordføreren

Formannskapet i Tromsø har nettopp vedtatt fullmakt til ordføreren om forhandlinger med staten. Finansieringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i november og ser slik ut:

Bompenger 4.449 mill

Momsbidrag 1.191 ”

Statlig bidrag 620 ”

Belønningsmidler for kollektivtrafikken 1.400 ”

Total investering 7.660 ”

Bompengebeløp

Det er påfallende hvor lite staten skal betale og hvor mye ekstra Tromsøs bilbrukere skal betale i nye bompenger og ekstra familieutgifter.

Avgiftspartiene vil kreve inn 300-500 mill pr år i bompenger på Tromsøya. Det er dobbelt så mye som den forhatte eiendomsskatten, og kommer i tillegg til den. Anleggsbeløpene er beregnet med usikkerhet +-40 %. Kommunen og bompengekassa får betalingsansvar for Vegvesenets feilkalkyler og Vegvesenets prisstigning.

Intet fra staten?

Da prosessen startet fristet avgiftspartiene og Vegvesenet med muligheter for 50% fra staten til deling av investeringene. Det var grunnlag for at flere partier gikk med på å undersøke mulighetene.

Etter mange utredningsrunder står vi igjen med at Vegvesenet gradvis har lurt Tromsøs politikere og bilbrukere opp i stry. Tromsø får ikke 5 øre mer enn vi får allerede uten Tenk Tromsø-prosjektet.

Belønningsmidler for kollektivtrafikken er samme beløp som vi får allerede hvert år som støtte. Statlig bidrag på 620 mill er konkret til Tverrforbindelsen og ingen andre tiltak. De kommer uansett som statens del i NTP (Nasjonal Transportplan). Momsbidraget er de momsbeløpene som skapes av Tenk Tromsø ved at investeringene utføres. Det er prosjektets egne penger som returneres.

Ikke 5 øre ekstra

Er det mulig å gjøre en verre avtale enn dette? Vegvesenet kan gratuleres med at de har ”utredet” Tromsøs politikere helt i senk. Avgiftspartiene svelger alt som kommer fra Vegvesenet.

Jeg gjentar: Hele Tenk Tromsø-prosjektet er et bompenge-ran av bilbrukerne, der staten ikke yter 5 øre mer enn vi allerede mottar uten dette prosjektet. Varaordfører Aarbakke brukte betegnelsen luftslott. Er det umoralsk? Neida, moral er ikke med i Vegvesenets vurderinger.

Hva er det så man skal ”forhandle” om? Skal man bare møte opp og motta Vegvesenets diktat om hva beløpene skal være? Bomsatsene på 10 og 30 kr er jo vedtatt. Skal staten kanskje øke potten til gang-og sykkelveier som er helt uinteressant for bilbrukerne som betaler regningen?

Sperringer, omkjøringer og nye kostnader

12 bomstasjoner på Tromsøya medfører at alle andre passeringspunkter mellom sonene skal avsperres, gjenbygges, omlegges etc. Hvor mange nye sperrepunkter blir det? 40 eller 90? Hva koster en slik avsperring/omlegging? Telling/utredning bør iverksettes uten opphold, bl a fordi sperringer/omlegging kan koste mye mer enn selve bomstasjonene.

Hvert sperrepunkt medfører nye omkjøringer, lengre kjøreveier, mer utslipp, nye køer, ventetid og større bilutgifter. Hvor mye tid, beløp og kjørelengder utgjør dette?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse