Annonse
MED POMP OG PRAKT: Det var en stor dag da den bompengefinansierte Bodøtunnelen ble åpnet for tre uker siden. Den ble blant annet feiret med en flott veteranbil-kortesje. Tunnelen har fjerna køen på innfartsveien til byen. Foto: Jan Roger Olsen, Avisa Nordland

Bompenger: belønning i Bodø, straff i Tromsø

Kommunikasjonen om bompengene i Tromsø har sporet helt av. Miljøaktivisme kombinert med moralisme har alt for lenge fått lov å dominere den offentlige opinionen.

Bilistene er de nye røykerne, og de kan dermed jages fra skanse til skanse i den gode saks navn.

Spør man en bodøværing om hvorfor det har vært så få protester mot bompenger i Nordlands hovedstad, får man som regel følgende svar: - Det er fordi vi ser at vi får mye igjen for dem. Nå er det slutt på endeløse køer inn og ut av byen, nye og oppgraderte veier sørger for det. Og som en av dem sier til Avisa Nordland: - En plass må jo pengene komme fra.

Tromsø skal også få nye og oppgraderte veier, men det er det nesten ingen som snakker om. For her i byen får man inntrykk av at bompengene utelukkende skal finansiere trafikale forbedringer som kommer syklister og kollektivreisende til gode. Bilistene, ja de skal bare betale hele kalaset.

Kommunikasjonen om bompengene i Tromsø har sporet helt av. Miljøaktivisme kombinert med moralisme har lenge fått lov å dominere den offentlige opinionen. Satt på spissen er budskapet at bompenger utelukkende er straff og skal være det, fordi bilkjøring er uansvarlig. Bilistene er de nye røykerne, og de kan dermed jages fra skanse til skanse i den gode saks navn.

Aktivistenes tre resepter er påbud, forbud og tvang. Det er virkemidler som sjelden gjør folk vennlig og forsonlig innstilt. Men de fungerer utmerket som straff. I kommunikasjonen vektlegges kollektivtilbudet, bedre gang- og sykkelveier og færre parkeringsplasser. Byvekstavtalen framstilles som om den utelukkende favoriserer kollektivreisende, gående og framfor alt syklister. Alt bilistene har å gjøre, er å betale.

Et innlegg på Nordnorsk Debatt, skrevet av Peter A. Jensen (SV) er symptomatisk for slike holdninger. Som svar til en kommentar fra kollega Oddvar Nygård, som har hevdet at bompenger er en svært usosial avgift, skriver Jensen at det ikke er riktig, fordi den typiske bilist er en heltidsarbeidende mann i aldersgruppen 35 til 50 år med solid inntekt. Og videre: - I den grad bompenger rammer noen, er det derfor middelaldrende menn med god råd!

Dermed er også hovedfienden i miljøkampen lokalisert: den middelaldrende mannen med god råd. Ikke han som suser forbi på en sykkel til 40.000 kroner, men han som kjører bil. Sistnevnte står lavt i kurs fra før av, høster sjelden sympati, og egner seg derfor rent generelt som prygelknabe. Nå skal han tvinges til atferdsendring, og som den eksosforbryteren han er kan han henges ut til spott og spe, samtidig som han betaler dyrt i form av bompenger.

Ulempen er selvsagt at den middeladrende mannen kan ta igjen. Han er faktisk troende til å ta med seg stemmeseddelen sin over til et annet parti. Og nå gjør han akkurat det, mange steder over hele landet.

Byvekstavtalen til Tromsø har et realistisk forhold til det faktum at vi nok ikke blir kvitt bilen med det første. Derfor skal det bygges nye veier, også her i byen. Ny Tverrforbindelse i tunnel fra Breivika til Langnes skal blant annet ta unna tungtrafikk og varetransport. Ny bru til Kvaløya skal bidra til å løse opp proppen i Giæverbukta hver morgen og ettermiddag. Det er store og små prosjekt inne i planene. Det skal bli enklere og smidigere å være bilist i denne byen. Det er positivt. Så hvorfor kommuniseres det så godt som aldri?

Kanskje fordi noen ikke vil? I et innlegg på Nordnorsk Debatt skriver SV sin ordførerkandidat, Pål Julius Skogholt, at det er for mange store, tunge og dyre veiprosjekt i byvekstavtalen, og at dersom man tok ut noen av dem, kunne enda mer penger brukes på gang- og sykkelstier og kollektivtrafikk.

Hvis det skulle skje, ramler hele bunnen ut av byvekstavtalen. For bilen blir ikke borte. Vi kommer til å kjøre bil også i 2030, stort sett el-bil. Slik trafikken ser ut i Tromsø i dag, trenger vi et oppgradert veinett, ikke minst for å kunne bedre kollektivtransporten! Og det får vi ikke til uten bompenger.

Det er dette bodøværingene har skjønt. De har hatt bypakke siden 2015, og er kommet svært langt i veibyggingen. Derfor var glisene brede da Bodøtunnelen ble åpnet for tre uker siden. Ordføreren inviterte hele byen til heidundrende åpningsfest, og det ble feiret blant annet med et gateløp gjennom den nye tunnelen.

I Bodø blir bompenger sett på som et nødvendig onde. Belønningen er nye veier.

I Tromsø baller vi videre med urealistiske visjoner om null privatbiler, og lysten til å straffe både middeladrende menn og andre som kjører bil.

Det er en håpløs kommunikasjonsstrategi.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse