Annonse

Hva med heller å betale over skatteseddelen?

Reaksjonen på bompengeløsningene som har vært presentert i hele landet, kommer nå til overflaten i form av protestpartier. Også her i Tromsø.
Media er på – og spår utfallet av saken.

De etablerte parti ser nå at «Bompengepartiene» kommer i kraftige vippeposisjoner – og vil kunne avgjøre kommunevalget.

Her er underlaget for mine beregninger (2017-tall):

Fra artikkelen over:

Drivstoffavgiften som Tromsø har hatt i mange år gir ikke nok inntekter til samferdselsutbyggingene som det er behov for. Derfor ønsker myndighetene i stedet å få på plass en bypakke med omfattende bompengeinnkreving. Bypakken har fått navnet «Tenk Tromsø».

Hva skal bygges?

  • 55 prosent av pengene (ca 4,4 milliarder kroner) skal brukes på kollektivtiltak, trafikksikkerhetstiltak og prosjekter for gående og syklister.
  • 45 prosent av pengene skal brukes på veier. Det totale budsjettet for bypakken er 8 milliarder kroner. 3,52 milliarder kroner (44 prosent) skal finansieres med bompenger

Det er en kjent sak at urettferdighet engasjerer Ola og Kari. Vi er litt Nansen der, alle sammen.

Når 3,5 milliarder skal samles inn over bilistenes bompengeinnbetaling i Tromsø for bl.a. å dekke opp for 55 % av kostnadene (til syklister og fotgjengere) er det enkelt å spørre seg om ikke syklister og forgjengere også skal bidra. Prinsippet ellers i samfunnet er jo at den som nyter godt av godene – også skal bidra. AP-slagordet «bidra etter evne» er som blåst bort her.

Hele byen vår – gående, syklister og kjørende - vil ha glede av bedre veier, fortau og sykkelstier – ingen er vel uenig i det ? Hvorfor skal ikke alle da bidra ? Det er dette folk ikke blir klok av. Sunn logikk er totalt fraværende. Og så blir folket forbannet og frustrert – og det er det vi ser i etablering av disse protestpartiene. Og de etablerte politiske partiene får nå smake pisken.

Uten å sitte på alle data om befolkningen i Tromsø, prøver jeg meg på en liten øvelse her:

Tromsø har tett på 77.000 innbyggere, 21.650 personer er i gruppen under 20 år eller 75 år og eldre. Disse tar jeg ikke med i denne beregningen, selv om en del av disse også betaler skatt.

Tromsø har dermed 55.350 skatteytere som kan betale «Bypakka» vår. Det blir i gjennomsnitt 3,52 milliarder delt på 55.350 personer.

Fordelt på hver og en av oss som engangsbeløp, vil vi måtte betale kr. 63.600,00 for kalaset. Nå skal jo finansieringen gå over mange år, og tenker vi oss et tall på 30 år (50-øringen ble innført 1990), blir årsbeløpet ca. 2.100 kr på hver av oss – og da blir jo finansieringen en helt annen sak. (Jeg er klar over at man må ta frem kalkulatoren for prisstigning, inflasjon og andre parametere). Det blir rimeligere når man deler kostnadene på alle som skal nye godt av den – ikke som nå – at det bare er en av brukergruppene som skal betale hele gildet.

Poenget mitt er at denne modellen har jeg enda ikke sett i beregning fra våre godt utdannede jurister, siviløkonomer og –ingeniører i Tromsø Kommune. Jeg er klar over at det ikke er byråkratene som skal drive politikk, men de dyktige hodene har jo en rett til å komme med forslag til løsninger?

Ingen dyre bommer eller kameraløsninger – minimal administrasjon – bare et ekstra bidrag over skatteseddelen for alle som øremerkes bedre samferdsel og trivsel for oss alle. Og et beløp som er laaangt under hva en barnefamilie må ut med etter dagens bompengeberegninger.

Forsøk å sette riktige tall i beregningen og se om vi ikke det har en brukbar modell som de fleste kan støtte opp om.
Mvh Bjørn Bergli, Tomasjord

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse