Foto: Yngve Olsen

Bompenger i 20 år?

Det digitale kontor vil i tiden framover kunne påvirke behov for persontransport i rushtider.

Politikere hevder at det vil bli bompenger i Tromsø i 20 år.

Ja, mon tro det. All erfaring viser: Når ny kilde til finansiering av tiltak innføres, så er den kommet for å bli. Og, - behov for finansiering av nye trafikktiltak vil fortsette så lenge byen vokser.

Bompenger er av de løsninger som gir høyest finansieringskostnad. Kostbar både i etablering og i drift. Hvorfor velge den? Det vil være interessant om våre politikere kan dele argumenter for valget i full åpenhet.

Hva finnes av mulige alternativer - eksempelvis?

  • Lokal andel i drivstoffavgift er av de mest effektive, med lave finansieringskostnader. Hvorfor ikke fortsette med en ordning som har virket positivt tidligere. Det bør være mulig å overbevise sentrale myndigheter om at denne bør benyttes.
     
  • Jernbanen tar midler fra vegsektoren ved at halvparten av de midler som kommer inn til samferdselssektoren i form av trafikkavgift og drivstoffavgift går til jernbanen. Hvorfor skal Troms, som ikke har jernbane, subsidiere jernbanen?
     
  • Kanskje egen avgift på utvalgte, offentlige- og private parkeringsplasser på øya kan bidra til finansiering av trafikktiltak på vegsektoren, og øke bruk av kollektiv transport? Krever lite nye investeringer.

Mange av de tiltak som foreslåes igangsatt med finansiering over samferdselsbudsjettet er miljøtiltak som må finne finansiering over andre budsjettposter enn samferdsel.

Utgifter til sykkelveger. I hvilken grad er disse en løsning til å redusere biltrafikk. Tromsø er en vinter by med vanskelige klimatiske forhold for sykling. Finnes det tall for hvor mange helårssyklende som finns, og hvor de sykler?

Å løse personbiltrafikk er i hovedsak en utfordring i rushtider. Hvor mye vil en ny bro parallelt med eksisterende over Sandnessundet bidra til dette? Hovedutfordringen er vel å løse trafikken i Giæver-bukta. Hva med en løsning i to plan? Antar at å løse problemet her vil være rimeligere enn ny bro.

Gode løsninger for trafikktiltak starter ved byplanlegging. Må tomter for offentlig- og privat service og næringsvirksomhet legges til Tromsøya? Det digitale kontor vil i tiden framover kunne påvirke behov for persontransport i rushtider.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse