AVGIFT: Vegvesenet har levert en ny utredning som hevder at et GPS-system får like høye innkrevingskostnader som dagens bomstasjoner, og utvikling av nytt system kan kreve 5-6 år. Begge påstander har lite dekning i virkeligheten, hevder terje Walnum. Foto: Yngve Olsen

Bompenger og nye forvirringer?

Vegvesenet har levert en ny utredning som hevder at et GPS-system får like høye innkrevingskostnader som dagens bomstasjoner, og utvikling av nytt system kan kreve 5-6 år. Begge påstander har lite dekning i virkeligheten.

Veiprising via GPS og mulig utsatt innkreving av bompenger har skapt ny forvirring om partienes posisjoner i avgiftsdebatten. Høyre, Sp, V, Ap og SV har uttrykt støtte til et GPS-basert system. Høyre har luftet utsettelse i noen år for å få billigst mulig innkreving. Vegvesenet og fylkesråden for samferdsel truer med negative konsekvenser ved å vente.

Vv har levert en ny utredning som hevder at et GPS-system får like høye innkrevingskostnader som dagens bomstasjoner, og utvikling av nytt system kan kreve 5-6 år. Begge påstander har lite dekning i virkeligheten.

Vegvesen-utredning uten holdbarhet?

Innkreving av drivstoffavgiften i dag koster ca 0,8 % av inntektene. Drift av bomstasjonene i Tromsø skal ifølge Vv koste ca 8 % av inntektene pluss investering i bomstasjoner til et høyt antall millioner. Sonesystemet på Tromsøya vil kreve en del veisperringer, omlegging av veier, andre gatestenginger, spesialtiltak for utrykningskjøretøy, nye omkjøringer, enveisopplegg mv som skal hindre snikkjøring mellom bomsonene. Disse tiltakene er ikke kalkulert, uvisst hvorfor, men ligger an til å koste mye mer enn de 15 bomstasjonene. Ønsker Vv bevisst å skjule kostnadene helt til alt er vedtatt?

Noe av hensikten med et nytt og bedre innkrevingssystem bør være at kostnadene skal komme ned til nivået for drivstoffavgiften. Hvis man ikke klarer det, så er landsomfattende drivstoffavgift et godt alternativ, bedre enn dyre bomstasjoner og bomsoner rundt i alle kommuner.

Bomsoner gir dyrest drift.

Drift av bomstasjoner og bomsoner medfører lengre kjøredistanser, omkjøringer, mer køkjøring, mer tidsbruk etc i tillegg til selve bombetalingen. Bomsonene og driften av dem koster altså ekstra flesk både i drift og investeringer som holdes borte fra de offisielle kalkylene. Disse ekstra kostnadene og ulempene forsvinner i et GPS-system, ved at soneinndelingen fjernes, og vi betaler bare for kjørte km. Urettferdighetene i soneinndelingen fjernes også.

Når Vv hevder at et GPS-system blir like dyrt som de foreslåtte stasjonene i Tromsø, så bør det ikke være vanskelig å plukke fra hverandre en slik kalkyle. Det er fremdeles en gåte hvorfor man bruker Vv til disse utredningene. Vegvesenet som etat ønsker mest mulig bomsystemer, snarest mulig og høyest mulig bomsatser, fordi det styrker Vvs inntekter og spillerom i budsjettene. Da er de part i saken og bør holdes langt unna fra utredningene. Lokale politikere bør forlange nøytrale utredningsinstanser før man går videre med byvekstavtalene.

De 2 tromsøfirmaene som har ferdig systemløsning mener at prøvedrift kan etableres uten opphold, dvs at justeringer i systemet krever mindre tid enn den politiske prosessen. Da har man ikke straks et landsomfattende system, men det trenges ikke for å gjøre lokal prøvedrift. Et landsomfattende system krever bare noen systemmoduler og justeringer i tillegg til et lokalt system. De kan lages mens man driver prøvedrift lokalt. Samferdselsdept’et og Datatilsynet bør finne en annen etat enn Vegvesenet til å ha driftsansvar for et slikt system.

Mindre område for prøvedrift?

Det er ingen god grunn til at Tromsø skal påta seg alle de ekstra problemene som følger av å være prøvekommune. Tromsøya er i største laget til å være prøveområde. Man kan bruke Kvaløya eller hele Storfjord kommune og oppnå enklere prøvedrift. I Tromsø har vi drivstoffavgift til et nytt opplegg er klart.

Midlertidig forlenget drivstoffavgift?

Stortingets tillatelse til drivstoffavgift i Tromsø utløper ganske snart. Søknad om forlengelse må fremmes. Det er bedre med litt forlenget drivstoffavgift enn store bortkastede millionbeløp til bomsoner og bomstasjoner. Litt forhøyet drivstoffavgift kan innbringe ca halvparten av budsjettet for bompengene. Det er nok til å betale for bilveiene, men bare delvis for gang/sykkelveier og kollektivveier.

Det er heller ikke bilbrukernes ansvar å betale for veier til andre brukergrupper. EØS-avtalen setter grenser for avgiftspålegg til en gruppe for å betale for andres særfordeler. Vv har ikke fremlagt lovgrunnlag i EØS-avtalen som tillater dette.

Større statlig andel?

Vegvesenet bløffet og fristet med 50 % statsandel i spleiselaget den gang bompengevurderingene startet i Tromsø. For hver utredningsrunde fra Vv er statsandelen blitt mindre, ned til 10-15 % i siste runde. Dette betyr høyere bompenger for bileierne. Flere partier har lansert forhandlingskrav til staten over 50 % (eks momskompensasjon). Hvem er det som representerer bileierne i forhandlingene?

Håkøy/Kvaløyforbindelse?

Fra forrige kommunevalg gjenstår uenighet om Kvaløyforbindelsen. Flertallet for Håkøya i valget ble endret i gjennomføringen ved at Ap forlot valgløftet. Nå blir det omkamp fordi de borgerlige holder på Håkøya.

I kommunestyrets vedtatte bompengeopplegg for 20 år ligger Kvaløyforbindelse via Selnesbrua nær sisteplass i gjennomføring. Men en Håkøyforbindelse kan finansieres med egne bompenger. Den trenger ikke bomsoner og bomstasjoner over hele Tromsøya for å bygges. Så kan vi leve godt med forlenget drivstoffavgift.

Trusler vedr utsettelse?

Sps fylkesråd for samferdsel truer Tromsø med reduserte busstilskudd hvis byen utsetter bominntektene. Samtidig er Sp i Tromsø for GPS og mulig utsettelse. Det er fylkestinget i Troms før og etter valget som bestemmer bussopplegget i Tromsø, og ikke fylkesråden personlig. Sp i fylket og kommunen bør vel snakke sammen? Fylkesråden krever jo egentlig at Tromsø skal godta enhver forhandlingsposisjon fra staten.

Mere ny forvirring?

Byvekstavtalen skal forhandles og Tromsø har ventet i månedsvis på dette. Er det noen som spekulerer i å vente så lenge at kommunen bare må godta statens vilkår med dårlige tidsfrister?

Partiene kan ikke vurdere detaljene i avtalen før etter forhandlingene. Detaljene i partienes valgprogram blir neppe avgjort før etter forhandlingene, selv om mange vedtatte partiprogrammer allerede ligger på bordet. Blir det mere ny forvirring, eller?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse