Annonse
Påtvunget, redusert bilkjøring betyr mindre økonomisk aktivitet, redusert økonomisk vekst og mindre grunnlag til å betale for velferdsstaten. Det er feil tiltak å begrense bilkjøring når bileierne selv har sørget for å minske utslippene, skriver Terje Walnum. Foto: Yngve Olsen

Bompenger på Tromsøya uten grunnlag

Hvis bomstasjonene først blir montert, så blir de neppe fjernet om 15-20 år. Da vil Tromsøs bilbrukere bli flådd inn i evigheten.

I kommende kommunevalg kan velgerne i Tromsø med god samvittighet avvise bompengepartiene. Bilbrukerne har på egen hånd besørget reduserte utslipp fra bilene. Bilbrukerne har selv betalt for utvikling av elbiler og hybrider som fjerner utslippene. Vegvesenet har mistet grunnlaget for å kreve bompenger og mindre bilkjøring.

I 2017 ble det registrert 158.650 nye personbiler i Norge, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. Av disse var elbiler/hybrider 52,2 % og bensin/diesel 47,8. Gjsn. CO2-utslipp fra nye personbiler i 2017 var 82 gram/km. Det er 12 % mindre utslipp enn i 2016.

Bilutslipp er redusert og vokser ikke

Dvs at i 2017 kunne nybilene kjøre 12 % lengre distanse uten å øke utslippene. Norge er i en enestående, positiv situasjon ved at norske bileiere har redusert utslippene mye raskere enn alle andre land. Da bør vi gjerne kunne kjøre litt lengre enn før.

Påtvunget, redusert bilkjøring betyr mindre økonomisk aktivitet, redusert økonomisk vekst og mindre grunnlag til å betale for velferdsstaten. Det er feil tiltak å begrense bilkjøring når bileierne selv har sørget for å minske utslippene.

I desember 2017 var utslippene fra nyregistrerte biler 24 % mindre enn i desember 2016. Dvs at nybilene kunne kjøre ca 24 % lengre uten økte utslipp. Med dagens tempo i nybilkjøp tar det ca 17 år å skifte ut hele bilparken i Norge. Så vi kan forvente gradvis høyere utskifting i årene som kommer, med raskere reduksjon av utslippene.

Nullvekst er unødvendig og skadelig

Nullvekst i kjøring for personbiler er blitt slagord for Vegvesenet og (noen få) bompengetilhengere i Tromsø. Nullvekst-påskuddet brukes som begrunnelse for å kreve bompenger på 300-500 mill kr pr år fra Tromsøs bilbrukere til Vegvesenets kasse i 15-20 år. De får hjelp fra styrende partier i kommunestyret. Men nå faller grunnlaget bort for kravet om nullvekst i bilkjøring.

Nullvekst i gassutslipp fra bilene er et overordnet mål. Det var et godt mål så lenge elbiler og hybrider var et lite antall i bilparken. Når nye el/hybrider i Norge er kommet over 50 %, så bortfaller grunnlaget for å kreve reduserte bilgassutslipp, fordi målet allerede er oppfylt. Kravet om nullvekst i kjørelengde blir uten grunnlag. Og bompengekravet i Tromsø for å fremtvinge nullvekst blir uten basis.

Mindre utslipp, rom for lengre kjøring

Nybilkjøp i 2017 blir egentlig ikke byttet ut med biler fra 2016. De byttes vanligvis mot eldre biler som forurenser mye verre, i gjsn ca 8 år eldre. Dvs at vi reduserer utslippene mye sterkere enn nevnt. Den konkrete reduksjonen kan beregnes hvis utrederne går inn i tallgrunnlaget. Jeg gjetter på over 50 % egentlig reduksjon av disse utslippene.

Hvor mye øker kjørelengden for personbiler i Norge hvert år? Ikke særlig mye, kanskje 1-3 %. Så norske bileiere har egentlig et kraftig positivt utslippsregnskap. Men Vegvesenet prøver med gamle fakta og ønske-synsing å straffe alle i byene med bompenger og redusert kjøring. Vegvesenet ønsker flere bompengeopplegg for å sikre vesenet større fremtidige inntekter.

Prioritet for bilkøene?

Vv har lagt fram en såkalt Byutredning for Tromsø 20. desember 2017. De hevder at grunnlaget for bompengekrav er ”antatt vekst” i bilkjøring på 100.000 bilkm pr døgn over 14 år (2016 – 2030). Denne ”tenkte veksten” skal fjernes ved hjelp av bompenger. Veksten utgjør ca 10 % over 14 år, dvs 0,7 % pr år, og skal visstnok være uspiselig for Tromsøs veinett, ifølge Vv.

I praksis er en slik vekst i trafikken selvsagt helt akseptabel, særlig med veiforbedringene som ligger i Tenk Tromsø over 14 år.

Uten Vegvesenets Byvekstavtale og bompenger kan Tromsø prioritere mer rasjonelt, dvs ta bilflaskehalsene først i Giæverbukta, Sykehuskrysset og ny Håkøyforbindelse. Ved drivstoffavgiften og vanlige statsmidler i NTP (Nasjonal Transportplan) kan dette finansieres, pluss med Belønningsordningen for kollektivtrafikk. Dette kan gjøres uten bompenger, bomstasjoner og bomsoner.

Veier for gange, sykler og kollektiv bør ikke betales med bompenger fra bilbrukerne, men belastes de nye veibrukerne og ordinære budsjetter.  

Sløsing og ufrihet

De foreslåtte bomstasjonene koster over 1 milliard i bortkastede utgifter til installasjon, administrasjon, renter etc over 15-20 år. Hvis bomstasjonene først blir montert, så blir de neppe fjernet om 15-20 år. Da vil Tromsøs bilbrukere bli flådd inn i evigheten.

Den viktigste kostnaden og frihetsberøvelsen er likevel at Tromsøya får bomsoner og nye bydelsgrenser rundt på hele øya som hensetter oss til ufrie ghettoer og kjøregrenser, sperringer, omkjøringer, ekstra køer, lengre køer osv. Denne nye fengselsformen fortjener et sterkere folke-opprør enn vi har sett hittil.

Utredningsgrunnlag

Staten og Vegvesenet har påtatt seg å fremskaffe utredningsgrunnlag og forhandlingsgrunnlag for byvekstavtaler om bompenger. I Tromsø har deler av kommunestyret gjentatte ganger bedt om utredninger som Vv ikke ønsker å levere.

Nå kan de be andre, nøytrale utredere om å fremlegge et faktagrunnlag om bilutslipp, kjørevekst og nullvekst i utslipp og kjøring. Uten faktagrunnlag tvinges kommuner og bilbrukere til åger-betaling til Vegvesenet. Den økonomiske veksten og velferdsgrunnlaget blir ofret til fordel for Vegvesenets bompengebehov og byråkrati, men ikke til fordel for miljøet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse