Annonse
Drivstoffavgiften er billigere og mer rettferdig fordi alle betaler etter kjørelengde, uten bomstasjoner og bompengesoner, skriver Terje Walnum.

Bompengerisiko i Tromsøvalget?

Hvis NEI-partiene sammen med Høyre skal vinne, så trenger de å øke fra siste måling på til sammen 38-40 % opp til 50 % av stemmene. Da blir de uavhengig av Sp.

Siste meningsmåling 8. august viser ganske dødt løp mellom motstandere og tilhengere av bompenger og byvekstavtale.

Avgiftspartiene Ap, SV og Rødt kan muligens få et knapt flertall medregnet støtte fra Sp, men det er kanskje ikke nok.

Bom-NEI-partiene med Frp og Høyre kan vinne hvis Sp støtter dem, men Sp har stemt ja til bompenger i kommunestyret.

NEI-partiene har utfordring

Hvis NEI-partiene sammen med Høyre skal vinne, så trenger de å øke fra siste måling på til sammen 38-40 % opp til 50 % av stemmene. Da blir de uavhengig av Sp.

Bompengespøkelset bør avlives for godt i Tromsø. La oss håpe at Tromsøvelgerne vil mobilisere til å avvise de partiene som vil ødelegge familieøkonomien din og øke utgiftene for næringslivet, offentlige og forbrukerne. De rammer idrettslag, foreninger, kulturaktiviteter etc i tillegg til hele aktivitetsnivået i byen vår.

Dårlig byvekstavtale

Tromsøs bomopplegg gir flere bilkøer og lengre bilkøer, fordi bedre bilveier er plassert bakerst i prosjektlisten. Drivstoffavgiften er billigere og mer rettferdig fordi alle betaler etter kjørelengde, uten bomstasjoner og bompengesoner. Og bedre veier med mindre bilkøer kommer tidligere.

Heldigvis har regjeringen midlertidig stanset inngåelse av flere byvekstavtaler. Det skyldes Frps motstand i regjeringen mot disse avtalene som påtvinger nye bomavgifter i byene, inklusive Tromsø.

EØS stopper Tromsø-bompenger?

EU jobber nå med lovforslag som hindrer at avgiftspenger fra bilbrukerne kan brukes til kollektivtransportens utgifter og investeringer. Når dette blir vedtatt for EU, så blir avgiftspartienes bomsystem i Tromsø lovstridig gjennom EØS-avtalen.

Å rane bompenger fra bilbrukerne og bruke pengene til gratis nye veier for syklister og gående blir enda verre. Så byvekstavtalene får store problemer med ulovlig innkreving.

Velgerne må sikre seg mot nye overgrep fra avgiftspartiene ved å stemme på NEI-partiene. Ellers blir det bare nye avgiftspåfunn fra partiene som velgerne ikke kan stole på.

I dag betaler vi 30 mill pr år i drivstoffavgift. Avgiftspartiene ønsker å kreve inn 240 mill pr år i 20 år eller mer, dvs 8-dobling av innkrevingen fra bilistene. De vil kreve inn 3,5-4 milliarder ekstra fra bilene for å oppnå kanskje 1,5 milliarder i økte statstilskudd. En særdeles dårlig byttehandel, og bilistene må svi.

Stem NEI mot bompenger, og godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse