Annonse

Bomring, fattige og rike

I en Nordlys-kommentar har Oddvar Nygård hevdet at det er de med svakest betalingsevne som rammes hardest av bompenger. I et svarinnlegg konkluderte Peter Andre Jensen med at dette ikke er tilfelle, det er middelaldrende menn med god råd som virkelig fikk svi. De med dårlig råd kjører ikke bil, og vil ikke bli rammet, hevder Jensen. Informasjonen hadde han hentet fra den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2013/2014.

Jensen viste imidlertid ikke til Reisevaneundersøkelsens nøkkelrapport (2013/3014), som forteller at kun en tredjedel av befolkningen i Norge har et svært godt kollektivtilbud, og at mange steder også sliter med dårlige kollektivtilbud. Han viste heller ikke til distriktsrutene i Tromsø som er nærmest uten innhold. Her er vi ved selve kjernen: selv om 83% av befolkningen i Oslo har et godt kollektivtilbud, så er dette slett ikke tilfelle i alle deler av landet. Der er det ikke mulig å reise kollektivt eller sykle til jobb, slik Jensen hevder at alle lavinntektsgruppene gjør.

I Tromsø er svært mange barnefamilier, enslige, distriktsfolk, unge, og andre innbyggere med dårlig råd mv prisgitt bilen for å rekke jobb, barnehage, butikk eller fritidstilbud, fordi kollektivtilbudet mangler eller fordi aktiviteter enten er sentralisert eller krever reising på kryss og tvers kommunen. Selv representanter i SV (Jensens eget parti) er tydelig på at igjennom vedtaket om bomring vil også innbyggere uten valgmuligheter bli tvunget til å betale bompenger, og at dette vil slå uheldig ut.

Å hevde at det er høyinntektsgruppene som kjører bil, og at lavinntektsgrupper kan reise kollektivt vil i bestefall oppfattes som ren uvitenhet i tillegg til at dette støter en hel del mennesker. Hvis ønskelig, kan jeg også vise Jensen enslige uføretrygdede personer uten feit lommebok som kjører svært gamle biler, og har begrenset kjøpekraft og betalingsevne. Når selv kommunestyrepolitikerne som stemte for innføring av bomring i Tromsø erkjenner at dette ikke er en god løsning og vil ramme skjevt, burde Jensen heller lytte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse