Bomring – skivebom eller en ring av selvtillit?

Det raser en heftig diskusjon på alle plattformer (i avisene, i sosiale media, mellom politikere, over cafebordene,  mellom folk flest) i Tromsø: Bomring; hvorfor, hvordan og hvor? Ikke er det rart heller når man ser hvilke forskjellige konsekvenser dette kan få for tromsøtrafikantene, både på kort og lang sikt.

Man kan like det eller ikke; jeg tror det er nødvendig at det er et avgiftssystem som sikrer «brukermedfinansiering» av framtidig kommunikasjonsinfrastruktur i Tromsø. Slik sentrale myndigheter opererer, er det illusorisk å tro at staten vil gå inn i prosjekter uten at det sikres betydelig midler lokalt. Dersom vi ønsker et mer framtidsrettet trafikkmønster i kommunen (og det gjør vi vel ?), så har vi  vel neppe noe valg i så måte? Derfor må det etableres et system for innkreving av lokal medfinansiering fra brukerne i Tromsø.

Men hvorfor kan man ikke forlenge systemet med lokal drivstoffavgift, slik at man bare øker dette beløpet og at innkrevinga skjer som tidligere, slik enkelte har tatt til orde for ?

Vel. I mars 2015  var ca 25% av alle nybilsalg i Norge el-biler, og det er vel grunn til å anta at dette ikke blir noe mindre med årene som kommer. Sjøl om mange mener at man av klimamessige grunner skal legge godt til rette for bruk av el-biler, så snakker vi jo her om trafikkprosjekter. Når el-bilene bruker de samme veiene som andre biler, er det vel ingen grunn til at de skal unntas slik avgift? Og det vil jo mildt sagt være usolidarisk å velte ansvaret helt og holdent på de som bruker bensin eller diesel. Eller er det tenkt på andre finurlige og enda mer (u)rettferdige måter å løse utfordringa med hvordan el-bilistene skal bidra til spleiselaget?

Da står vi igjen med løsning av at dette må finanseires gjennom ei egen avgift og at denne må kreves inn gjennom et sinnrikt system bestående av en «bomring» med 15 bomstasjoner på ulike steder i kommunen. Eller trenger det å bli slik?

Nei, sjølsagt trenger det ikke bli slik. Jeg fatter ikke hvorfor man skal bygge 15 dyre bomstasjoner, som også er kostnadskrevende å drifte, når det allede svever bortimot 30 GPS- bomstasjoner i bane rundt jorda! Og når det i kommunen både er mobilkommunikasjon og snart også trådløs wi-fi på hver en kvadratcentimeter. Her trenger man ikke penger til investeringer eller drift. Det eneste man trenger penger til er å utvikle programvare som kombinerer og utnytter ny teknologi slik at man kan lage framtidsrettede løsninger som kan virke i lang tid, som kan gi ei 100% rettferdig fordeling av avgiftsberegning (gjerne basert både på behov og bruk), og som virker etter hensikten: gjøre innkrevingen mest mulig effektiv slik at penger som kreves inn ikke brukes til drift, byråkrati og unødvendige investeringer.

Joda; det er kan nok være noen innvendinger mot ei slik løsning. Den viktigste er spørsmålet om personvern:  Kan ikke dette bli ei slags «storebror-ser-deg» løsning? Det kan det sjølsagt; dersom man ikke bygger personvern inn i ei løsning, så kan dette åpenbart misbrukes. Men det bør være mulig å løse dette, og dessuten er det vel ikke så mye mindre muligheter for personovervåking med 15 fast installerte bomstasjoner på bakken?

Den neste innvendingen kommer fra systemsida. «Det er viktig å bruke standardiserte løsninger som er etablert og tatt i drift andre steder», sies det.  Det har vel sikkert også noe for seg dersom det er hensiktsmessig. Men å ta i bruk gammeldagse, dyre og driftskrevende løsninger, som også på noen års sikt kan risikere å havne på historiens skraphaup, er vel neppe noen gode ide . (Sjøl om vi i disse dager opplever akkurat det innenfor eteren med DAB-utbyggingen: Gammeldags løsning, regninga må tas av den enkelte bruker).

Mitt enkle forslag til Tromsø kommune er derfor at det settes ut et oppdrag til solide og relevante teknologi- og brukermiljøer i Tromsø om å gjennomføre ei mulighetsanalyse (som også tar for seg problemer/utfordringer) for ei rimelig, framtidsrettet, brukervennlig og satellitt- /telekombasert løsning. Ei slik utredning trenger ikke være spesielt kostbar og det kan fort vise seg at man får tilbake langt mer enn det man satser.

Og så til slutt, ikke som et argument, men som en tilleggsmulighet: Tromsø kommune har nylig vedtatt en såkalt offentlig innovativ innkjøpsstrategi, spesielt rettet mot lokale leverandører. Kanskje denne saken kan bidra til at dette blir en strategi som også settes ut i livet?

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse