Annonse
SJØTRANSPORT: Fraktbåten MS Tege var den siste båtens som fraktet gods fra Bodø og nordover. Ruta ble lagt ned i 2013, men regjeringen har nå lovet støtte til en ny fraktrute til sjøs. Foto: Bjørn Erik Olsen/Avisa Nordland

Bomskudd av Nordlys om gods til sjø

Vi vil ha mer gods fra veg til sjø, og gjeninnfører en statlig finansiert tilskuddsordning for å få dette til. Statsministeren har allerede gått langt i å antyde at aktører som vil gjenopprette en forlengelse av Nordlandsbanen, den såkalte Nord-Norgelinjen mellom Bodø og Tromsø bør tas i betraktning dersom de søker. Det betyr at gods kan transporteres på jernbane til og fra Bodø og videre på kjøl.

I en lederartikkel den 20.august sprer Nordlys feil informasjon om ordningen, og uberettiget henger ut lokale Ap-ordførere som gleder seg over gladnyheten fra regjeringen. Dette kan jeg ikke la stå uimotsagt.

Vi er kjent med at det er aktører som sammen med havnene i Tromsø, Lødingen og Bodø ser på å opprette en slik båtgodsrute, som vil bidra til mange færre vogntog på nord-norske veier. Vi har også bidratt til å få ned transporttiden for gods på jernbane fra Bodø til Alnabru som er en forutsetning for å gjøre en slik båtrute konkurransedyktig.

Hvorfor Nordlys ikke er mer opptatt av å gi leserne korrekt fakta vil jeg ikke spekulere i, men dersom regjeringen åpner for at betydelige mengder gods forsvinner fra nord-norske veger og overføres til sjø, så burde også Nordlys gi en tommel opp.

I år bruker samferdselsdepartementet ca 40 millioner kroner på overføring av gods fra veg til sjø på allerede inngåtte avtaler, og vi har etter ønske fra flere aktører evaluert og sett på innretningen av ordningen før vi nå altså skal utlyse nye tilskudd i 2020. Det vil være Kystverket som fortsatt skal forvalte ordningen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse