Annonse
REFSER NORDLYS: Jeg anbefaler Nordlys å gå litt grundigere til verks før man dundrer løs med bastante meninger og ditto kritikk som viser seg å falle som dødt løv til jorden når det blir prøvd mot faktiske forhold, skriver Tove Karoline Knutsen i Tromsø Arbeiderparti. Foto: Terje Morken/Nordlys

Bomskudd om omsorg, Nordlys!

Nordlys har ikke tatt seg bryet med å finne ut hva den omtalte tillitsreformen i Tromsø egentlig går ut på, skriver Tove Karoline Knutsen.

Nordlys har en merkelig ureflektert leder 26. februar om framtidig organisering av pleie-og omsorgstjenestene i Tromsø kommune. Avisen siterer et vedtak i formannskapet om at «tildelingskontoret skal legges ned i sin nåværende form». Dette mener Nordlys er dårlig behandling av de ansatte. Jeg vil i all vennlighet peke på at det må ha gått Nordlys hus forbi at det samme vedtaket klart og tydelig uttrykker at «ingen skal sies opp». Dermed formoder jeg at redaktøren innser at avisen har skutt fra hofta uten å helt vite hva man skyter på.

Det ville være oppsiktsvekkende hvis Nordlys, til tross for min velvillige korrigering, skulle mene at offentlig sektor ikke skal kunne avbyråkratiseres og endres, på linje med andre virksomheter i samfunnet. Ikke minst er det underlig at Nordlys ikke har tatt seg bryet med å finne ut hva den omtalte tillitsreformen egentlig går ut på. Jeg kan berolige avisens lesere med at det slett ikke dreier seg om noen form for kvikk-fiks eller trylleformular. Pleie-og omsorgsfeltet vil i overskuelig framtid være svært krevende for alle kommuner, uansett hvordan man velger å innrette seg. Og mange kommuner har en betydelig vei å gå før vi kan si oss fornøyd med omsorgstjenestene til de eldste og mest sårbare. Men det kan være smart å se til erfaringer fra noen som har maktet å tenke nytt og klokt om organiseringen av denne viktige sektoren og som har lyktes med å gi bedre tjenester til befolkningen. 

Da sosialdemokratene og SF kom inn i styringen av København i 2010, ble Ninna Thomsen omsorgsbyråd i den danske hovedstaden. Thomsen har fortalt at hun raskt så at et oppblåst byråkrati og et skjemavelde uten like hadde lagt en klam hånd over den sektoren hun skulle styre. Noe av det aller første hun gjorde da hun tiltrådte var derfor å ta jobb i kommunens hjemmesykepleie. - På forhånd visste jeg at kontrollsystemet var der, men jeg ble overrasket over hvor omfattende det var. Hvert eneste tiltak skulle måles og veies i sekunder og minutter. Jeg var blitt fortalt at mange ansatte satte pris på et slikt kontrollregime, men jeg møtte ingen av dem da jeg selv jobbet der, sa Thomsen da hun var tilbake i vanlig jobb som omsorgsbyråd. 

Ninna Thomsen og hennes kollegaer satte i gang med å forenkle både interne og eksterne krav i forvaltningen, noe som gjorde at over 200 planer og forskrifter i København kommune ble betydelig forenklet i løpet av fire år. Kostnader spart på mindre rapportering ble brukt til å utvikle og implementere flere tiltak som bidro til å eliminere feil i den daglige praksis. I København var man tydelig på at arbeidslivsorganisasjonene måtte med og at de ansattes engasjement ville være avgjørende for å sikre eierskap til endringene. Ny organisering skaper ofte utfordringer for partene i arbeidslivet. Det kan fort bli et uønsket press på de ansatte og lokale tillitsvalgte. Samtidig viste erfaringene fra København at både tillitsvalgte og de som jobbet i tjenestenes førstelinje opplevde arbeidet mer relevant, fordi man ble involvert og fikk større innflytelse over egen arbeidssituasjon. I tillegg var tilbakemeldingene fra brukerne svært gode etter omleggingen i den danske hovedstaden. 

Ved kommunevalget i 2015 gikk Arbeiderpartiet i flere kommuner til valg på å prøve ut modeller for en tillitsreform, etter mønster fra København. Både Oslo, Bergen, Tromsø og Lillehammer har begynt arbeidet med å legge om sektoren. Stikkord er tydeligere sammenheng mellom administrativt, økonomisk og praktisk ansvar, større beslutningsmyndighet i tjenestenes førstelinje og tettere samarbeid med brukerne. En slik måte å rigge tjenestene på dreier seg selvsagt ikke om at nå skal alt flyte, at ingen skal ha kontroll eller at pengene sitter løsere. Det handler derimot om å finne et alternativ til den stivbente bestiller-utførermodellen, privatiseringen og stoppeklokke-omsorgen. Også Arbeiderpartiet sentralt har i sitt prinsipprogram vedtatt å gå inn for denne type forsøk i pleie-og omsorgssektoren. Flere ansatteorganisasjoner, herunder Fagforbundet, støtter også opp om dette. 

Jeg anbefaler derfor Nordlys å gå litt grundigere til verks før man dundrer løs med bastante meninger og ditto kritikk som viser seg å falle som dødt løv til jorden når det blir prøvd mot faktiske forhold.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse