Annonse
Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe

Borten Moe har rett

I en kronikk i Klassekampen denne uken kommer Senterpartiets Ola Borten Moe med et interessant værvarsel for samarbeidet på den rød-grønne siden. Analysen hans er først og fremst en utfordring til SV med tanke på et framtidig samarbeid i regjering, men kjernen i saken stikker dypere.

I land etter land ser vi nå en utvikling der befolkningen i by og land skiller lag. Kløften øker politisk, økonomisk og kulturelt. Vi ser noen av de samme urovekkende tendensene i Norge. Uten en klok politisk tilnærming vil klimapolitikken føre til økt og varig splittelse i Norge.

Dagens klimapolitikk bærer nemlig også preg av symbolpolitikk. De enorme milliardgavene til eierne av el-biler har for eksempel blitt en «hellig ku». Det er ikke mange land som kan unne seg den luksusen det er å bruke titalls milliarder årlig på å subsidiere befolkningen i byene som vil kjøre el-bil, uten at det skaper nye arbeidsplasser eller teknologiutvikling i vårt eget land.

Borten Moe skriver at det «går en grense for hva folk aksepterer av inngripen i egne liv mens eliten fortsetter festen samtidig som de moraliserer over kjøttkaker og dieselbiler». Det er harde ord, men Senterpartiets nestleder treffer en nerve når han peker på at kostbare tiltak uten overføringseffekt, med risiko for å flytte verdiskaping ut av landet og med tilsvarende økte utslipp globalt, i praksis kan føre til en avvikling av den norske velferdsstaten.

Derfor er det bekymringsfullt å være vitne til hvor sterk uviljen på deler av den norske venstresiden er til industriell anvendelse av naturressurser. Jo lengre man kommer fra de norske verdiskapningsområdene, desto større er ønsket om å bevare Norge utenfor de store byene som en naturpark.

Norsk næringsliv må selvfølgelig ha evne til omstilling, men det er jo ikke det som er kjernen i saken. Poenget er, som Borten Moe peker på, at vi ikke fikk «industri i Norge fordi vi forbød jordbruk eller fiske, eller sjøfart og skipsverft fordi vi sluttet med skog eller gruvevirksomhet – like lite som steinalderen tok slutt på grunn av mangel på stein. Tvert imot utvikles ofte nytt næringsliv med utgangspunkt i det eksisterende, ny teknologi og nye naturressurser”.

Konsekvensen av løsninger som presenteres fra radikale ytterfløyer i klimasaken, vil i praksis føre til økte forskjeller og gjøre bosetting i de norske distriktene vanskeligere. Vi får håpe det er ansvarlige og moderate politikere i Norge som former fremtidens politikk. Vi har ikke råd til eksperimenter som ikke tar hensyn til hvilket mangfoldig og langstrakt land Norge er, uten tanke på hvilke naturgitte forutsetninger vi har.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse