Annonse

BPA og menneskeverd

Vi stiller oss bak det de sentrale politikerne har gitt uttrykk for, og er enig med Handikapforbundets leder, Tove Brandvik, om at Salangen kommune har håndtert saken dårlig. – Dette er bare trist. Her har kommunen brukt regelverket så smalt som overhodet mulig. Det er en tragedie både for Jon Henrik, kommunen og Norge.

Gjennom sommeren har saken til Jon Henrik Larsen vært i medias søkelys. I fjor tok Salangen kommune fra Larsen den brukerstyrte personlige assistansen (BPA) han hadde hatt gjennom mange år. Som gründer har Larsen bygget opp mediehuset Salangen-Nyheter. Her har han også hjulpet flere mennesker ut i fast arbeid ved å tilby arbeidspraksis i Salangen-Nyheter. Dette er mennesker som ellers ville hatt vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Sosialt entreprenørskap på sitt beste!

Larsen har vært åpen om sin autisme, en diagnose som gjerne innebærer et varierende funksjonsnivå, for eksempel når det gjelder praktiske gjøremål. I tillegg kan dagsformen variere. Larsen har derfor hatt stor nytte av BPA. Denne ordningen har gjort at han kan delta i samfunnslivet, fordi den har gitt han trygghet og forutsigbarhet.

Salangen kommune tok altså i fjor fra han denne assistansen. Kommunen begrunnet vedtaket med at BPA ikke skal være arbeidsrelatert. I løpet av sommeren er det imidlertid flere som har uttrykt at kommunen har lagt til grunn en for snever lovforståelse, og at regelverket åpner for at han kan få denne støtten.

Engasjementet for Jon Henriks sak har vært bredt og tverrpolitisk, og vi vil trekke frem noen uttalelser fra oppslag i media. Tove Karoline Knutsen (tidl. stortingsrepresentant for Ap) oppfordret Salangen kommune til å ta i bruk «det gode verktøyet som BPA er for mennesker som av ulike grunner har behov for praktisk hjelp for å mestre en krevende hverdag». Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) uttalte at «man kan si at kommunen oppfyller alle krav, men det er ikke noe i veien for at man kan lage en bedre ordning hvis man vil det. Det handler om å kunne levere en ordning som kan være bedre, både for samfunnet og Larsen».  

Også flere statsråder har reagert. Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug mener kommunen bør strekke seg langt for å gi Larsen bistand slik at han kan fortsette å stå i jobb: «Her har Jon Henrik bygget opp et firma, som sysselsetter flere i kommunen. Dette er derfor et initiativ kommunen bør støtte opp om.» Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande uttalte at tankegangen bak BPA nettopp er å få til slike ting som det Larsen har gjort: «Det er rart kommunen ikke ser det, at det er mulig å gründe bedrifter med den støtten». Hun påpekte også et meget viktig poeng i likestillingssammenheng: «B står for brukerstyrt. Det er den funksjonshemmede selv som vet hva han eller hun  trenger hjelp til, og som autist er det helt klart ting han fikser og ikke fikser. Vi ønsker mer rettigheter for de funksjonshemmede når det gjelder dette, ikke mindre».                                                                  

Vi vil også sitere statsminister Erna Solberg (tv2.no 27. juni): «Det er fullt mulig av kommunen å gjøre det bredere enn det de har tolket. Der er jeg enig med Handikapforbundet i at det ikke er begrensninger fra staten på hvor mye du bruker eller hvor mange timer du gir. Det vi har sagt, er at det skal være valgfrihet til å kunne ha en BPA-ordning, sier Solberg. Hun legger til at en kommune også må se på hvilken nytte de totalt sett har av tilbudet som er skapt. – «Jeg tror at i Salangen har de hatt mye nytte av det. De har laget et eget lite mediehus og en egen arbeidsmarkedstrening, rett og slett fordi man har fått dette til å fungere. Så det kan jo være at de sparer penger som de egentlig kommer til å tape mer på i andre deler av budsjettet sitt ved at de opprettholder et sånt vedtak, sier Erna Solberg.»

I tillegg har Salangen kommune selv v/administrasjonen i et møte der en av oss deltok, sagt at de mener det ligger innenfor regelverket å fortsette den BPA-ordningen Larsen hadde. Likevel var det uaktuelt for kommunen å imøtekomme Jon Henrik Larsens behov. Beskjeden var at han «kjemper en tapt kamp». Dette står i kontrast til den begrunnelsen daværende administrasjonssjef ga til media tidligere i sommer; at BPA ikke skal være arbeidsrelatert. Den uklarheten som med dette er skapt når det gjelder vedtakets begrunnelse, bør være nok til at kommunen tar en ny, grundig gjennomgang av saken.

Salangen kommune har altså fått nokså sterke oppfordringer til å se på saken på nytt. Til tross for dette råder det fullstendig taushet der i gården. Det minner oss om sannheten i Arnljot Eggens ord: «Lytt nøye på det makta teier om.»

Vi stiller oss bak det de sentrale politikerne har gitt uttrykk for, og er enig med Handikapforbundets leder, Tove Brandvik, om at Salangen kommune har håndtert saken dårlig. – «Dette er bare trist. Her har kommunen brukt regelverket så smalt som overhodet mulig. Det er en tragedie både for Jon Henrik, kommunen og Norge.»

Vi er også enig med henne i at kommunen bør gå en ny runde for å finne en løsning. Larsen fikk i 2006 innvilget BPA i 75% stilling for å få en strukturert og forutsigbar hverdag, og det gikk klart frem at arbeidet med nettavisa og oppgaver i hjemmet skulle ses i sammenheng. Det var klokt av kommunen. Larsens funksjonsnivå har så vidt vi vet ikke endret seg, slik at behovet for BPA er det samme i dag som i 2006.

I et innlegg tidligere i sommer oppfordret vi ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) om å komme på banen. Det er vesentlig hva en ordfører mener om likestilling og inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsnivå i sin kommune. Vi gjentar den oppfordringen, og ber henne særlig forklare hvordan saken til Larsen harmonerer med Senterpartiets formålsparagraf, hvor det blant annet heter:

«Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke.»

Fra noen «nettroll» har vi fått passet påskrevet for å ha engasjert oss i denne saken. Vi gjør dem oppmerksomme på at vi er klar over at det er Salangen kommune som har vedtakskompetanse og har en grad av skjønn i vurderingen av tildeling av BPA. Men som sosialliberale venstredamer er det helt naturlig for oss å stille spørsmål når «systemet» ser ut til å overkjøre enkeltmennesket. For oss er det helt grunnleggende at politikk må brukes for å sikre at folk har makt i eget liv.

Vi oppfordrer Salangen kommune til å gi Larsen tilbake sin BPA, slik at hans menneskeverd, vekstvilkår og trivsel ivaretas.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse