Annonse
Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant og leder av Oslo Høyre, kommenterer denne lederartikkelen i Nordlys / Nodnorsk debatt.

Bra for Nord-Norge er bra for Oslo

Å snakke hovedstaden ned og skape falske konflikter er en effektiv måte å lande en plass i Dagsnytt 18 på, når man ikke klarer å løfte alle mulighetene i nord på andre måter.
Nordlys bruker nok en gang lederplass både på å kritisere Oslo og Oslo Høyre. Denne gangen når de støtter forslaget om å flytte Norsk Romsenter til Tromsø.

Etaten som har som hovedoppgave å gi regjeringen råd om romvirksomhet, samt sørge for at Norges at Norges interesser i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), i EUs romprogrammer og avtaler med andre land, blir tatt vare på. I tillegg skal de skape vekst for norsk høyteknologisk industri knyttet til internasjonal romvirksomhet.

De førti ansatte ved Romsenteret har altså som oppgave å møte med berørte departementer og næringer, som hovedsakelig ligger i Østlandsområdet, i tillegg til å aktivt følge opp EUs romprogrammer i Brussel (ESA). Det er lite som tyder på at å flytte etaten til Tromsø vil gjøre annet enn å øke reiseveien for norske byråkrater. De som tror at å flytte Romsenteret til Tromsø vil bidra til mer forskning og romvirksomhet i landsdelen bommer.

Nordlys påstår at Oslo Høyre er en av de sterke og mange motkreftene mot å flytte statseide institusjoner ut av hovedstaden, og mener vi fremfører argumenter som handler mer om distriktspolitikk for hovedstaden, enn nasjonale hensyn. Nå ligger tilfeldigvis hoveddelen av norsk romvirksomhet på Østlandet, departementene etaten er knyttet til ligger i Oslo og den europeiske organisasjonen i Brussel. Å flytte etaten bidrar verken til flere arbeidsplasser eller kompetanse i Norge nasjonalt, eller å styrke Troms regionalt.

For å øke konfliktnivået mellom landsdelene ytterligere legger Nordlys til at Oslo ikke er en by som deler noe frivillig med Norge, som om Oslo ikke var en del av landet. Men i Oslo mener vi at det ikke er noen motsetning å ha en effektivt og godt organisert sektor, og en nasjonal infrastruktur med statlige etater og arbeidsplasser som støtter opp under næringsvirksomhet og gode bo og arbeidsmarkedsregioner over hele landet. Oslo som by er avhengig av at det skapes like mye verdier i resten landet som det gjøres hos oss. Og selv om Oslo er helt klart hardest rammet av at folk enten er helt ledige eller delvis uten arbeid etter at koronapandemien traff Norge, så er det ikke derfor vi stiller spørsmål ved om Romsenteret bør ligge her eller der.

I Oslo er det å miste førti arbeidsplasser en helt vanlig tirsdag. Men siden 2010 er det skapt 84.000 private arbeidsplasser i Norge, 73.000 av disse i Oslo og Akershus. Oslo er det fylket med lavest andel offentlig sysselsatte, men vi trenger lærere og sykepleiere her også, så Nordlys får unnskylde oss for at vi også trenger en god offentlig sektor. Men det er et høyproduktivt privat næringsliv, ikke offentlige etater, vi hovedsakelig lever av i Oslo. Dette ønsker vi også for resten av landet, og støttet eksempelvis oppbyggingen av Andøya Space Port, som kommer til å gjøre langt mer for å styrke romsatsingen og industriutviklingen i nord enn å bli kvitt 40 byråkrater i Oslo for å åpne kontorer i Tromsø.

Nordlys hevder å være Nord-Norges avis, men de fleste nordlendinger vi kjenner her sørpå er driftige, konstruktive folk som evner også å løfte sin landsdel uten å alltid måtte snakke ned hovedstaden. Det siste vitner om et mindreverdighetskompleks som er lite kledelig for Nord-Norge, men jeg velger å tro komplekset er hovedsakelig begrenset til lederavdelingen i Nordlys. Å snakke hovedstaden ned og skape falske konflikter er en effektiv måte å lande en plass i Dagsnytt 18 på, når man ikke klarer å løfte alle mulighetene i nord på andre måter. Oslo Høyre ser frem til regjeringens nordområdemelding, og støtter flere av initiativene våre kollegaer i Troms og Finnmark løfter frem. Vi mener nemlig at det som er bra for Nord-Norge er bra for Oslo. Og omvendt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse