Annonse
Tone Marie Myklevoll, Tromsø Arbeiderparti

Brannberedskap i distriktene

Vi anser velfungerende branndepoter som svært viktig for å håndtere sårbarhet og risiko, og at man kan leve gode og trygge liv i hele kommunen.

Tromsø kommune er svær i utstrekning med lange avstander og mye distrikt. Noen steder med veldig dårlig og tidvis ingen fremkommelighet. Administrasjonen har lagt frem en rapport for kommunestyret som viser at tilstanden på en rekke branndepoter i distriktene er i dårlig forfatning.

I fjorårets siste kommunestyremøte klarte vi i samarbeidspartiene å finne rom, i en meget krevende økonomiplan, for å øremerke noen midler til oppgradering av branndepoter i distriktene i Tromsø. Vi har lagt inn totalt 600.000 kroner til nytt utstyr og 400.000 kroner til investeringer (over henholdsvis tre og to år). For disse midlene kan man for eksempel kjøpe containere til å ha utstyret i, man kan kjøpe brannpumper, slanger, verktøy og annet utstyr. Man kan nok aldri få like god responstid og brannberedskap i vårt store og mangslungne distrikt som det er når man bor nært hovedstasjonen i Tromsø sentrum, og ifølge lovgivningen er det heller ingen krav til egen beredskap utenfor et tettsted. Men for oss er det viktig at de som bor i distriktene også kan føle seg trygge. Da er det en forutsetning at de har utstyr for å for eksempel kunne starte slukking og kanskje klare å forhindre spredning av brann, i påvente av at vårt dyktige brannvesen kommer seg til stedet. Vi anser derfor velfungerende branndepoter som svært viktig for å håndtere sårbarhet og risiko, og at man kan leve gode og trygge liv i hele kommunen.

Selv om depotene er i dårlig stand, er den positive siden at det ikke skal så mye til for å få en langt bedre situasjon. Med våre øremerkede midler kan Tromsø Brann og redning nå gå i gang med umiddelbar oppgradering av depoter. Hva som trengs og hvor det trengs er det fagfolkene som er best egnet til å beslutte. Jeg er glad for at vi nå er i gang med denne viktige opprustinga, til det beste for hele Tromsø kommune.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse