Annonse
Arctic Connect — et kabelprosjekt som skal knytte sammen Asia og Europa via Polhavet. Her tar Finland mål av seg å flytte den digitale motorveien mellom Europa og Asia bort fra den konvensjonelle ruten gjennom Rødehavsruten, og i stedet føre den gjennom Polhavet. Hvis Finland kan, kan vi gjøre det samme, skriver Dag-Kjetil Hansen (bildet).

Nord-Norge kan bli knutepunkt for en ny digital handelsrute mellom Europa og Asia

Hvis Finland kan, kan vi gjøre det samme, skriver Dag-Kjetil Hansen, daglig leder i Bredbåndsfylket.

Hvis Nord-Norge evner å utnytte tilgjengelig kapital, politiske forbindelser og kontakter i regionen til å være først ute om å bygge en ny digital handelsrute fra Europa til Asia, vil betydelig trafikkmengder gå via Nord-Norge. Regionen vil ikke lenger være ved enden av veien, men et knutepunkt.

Tilgang til gode bredbåndstjenester er en forutsetning for vekst og velferd på alle nivå i samfunnet vårt. For å styrke samfunnsutviklingen i nord vil offentlig tjenesteproduksjon stadig mer være avhengig av nettbaserte tjenester, særlig innenfor områder som sikkerhet, helse, velferd, undervisning og offentlig interaksjon med innbyggerne. Utviklingen av et bærekraftig næringsliv innen alle bransjer og sektorer i nord vil også være mer og mer avhenge av tilgang til gode, nettbaserte tjenester. Utvikling av fremtidsrettede arbeidsplasser som drar nytte av direkte tilgang til det globale markedet gjennom god bredbåndsinfrastruktur vil også bidra til å bremse, om ikke snu, den negative fraflyttingstrenden i nord. Nyutdannede slipper dermed også å flytte fra landsdelen i søk etter arbeid.

Et robust og godt fibertilbud er derfor en forutsetning for utvikling av et bærekraftig samfunn, særlig for en landsdel som Nord-Norge som er preget av store avstander og spredt befolkning. Dette ble fremhevet av konsernsjef Petter Høiseth i Sparebank1 Nord-Norge under Agenda Nord-Norge i Narvik i fjor høst som en de tre største utfordringene vi har for fremtidig vekst i Nord-Norge. En sikker og effektiv digital infrastruktur er viktig for at vi skal kunne ta i bruk de mulighetene som kommer. Den digitale infrastrukturen må være på plass for at vi skal kunne ta i bruk kompetansen. Det samme budskap kom også fra Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark — manglende digital infrastruktur vil hemme veksten i nord fremover. Etablering av nye sjøfiberkabler direkte til andre kontinenter må på plass for at vi skal kunne utnytte de naturressursene vi har i Nord-Norge.

På grunn av de store utfordringene har utviklingen av den underliggende fiberinfrastrukturen i nord sakket akterut sammenliknet med resten av landet. Samtidig mangler landsdelen direkte tilgang til internasjonale forbindelser. Med andre ord, må all internasjonal trafikk passere ett eller flere av våre naboland, med de kostnadsmessige og sikkerhetsmessige ulempene dette medfører. Internasjonale sjøkabler regnes i dag som nåtidens handelsruter, og det er viktig for landsdelen å få tilgang til disse handelsrutene for kunne være attraktiv for nasjonale og internasjonale næringslivsaktører.

Det totale fraværet av politisk interesse fra sentrale myndigheter av å bringe landsdelen opp på samme nivå som resten av landet, setter krav til at de lokale aktører selv må ta grep om utviklingen. Med mange naturgitte fordeler, som tilgang til rikelig og billig fornybar energi, kan landsdelen tilby nasjonale og internasjonale datasenteraktører en kostnadsmessig fordel som svært få andre regioner kan oppdrive. Grønn energi fra vannkraft til de store internasjonale datasentrene gir null-utslipp på CO2 og vil dermed være både bærekraftig og miljøvennlig. Derimot gjør mangelen på en robust og utbredt fiberinfrastruktur at landsdelen er uaktuell for denne type etableringer i dagens perspektiv.

Ser vi til Finland, registrerer vi en politisk vilje og handlekraft for å tiltrekke seg internasjonale aktører gjennom engasjementet i Arctic Connect — et kabelprosjekt som skal knytte sammen Asia og Europa via Polhavet. Her tar Finland mål av seg å flytte den digitale motorveien mellom Europa og Asia bort fra den konvensjonelle ruten gjennom Rødehavsruten, og i stedet føre den gjennom Polhavet.  Hvis Finland kan, kan vi gjøre det samme. Hvis Nord-Norge evner å utnytte tilgjengelig kapital, politiske forbindelser og kontakter i regionen til å være først ute om å bygge en ny digital handelsrute fra Europa til Asia, vil betydelig trafikkmengder gå via Nord-Norge. Regionen vil ikke lenger være ved enden av veien, men et knutepunkt i en sentral samferdselsåre som knytter sammen tre kontinenter på toppen av kloden, i Arktis. Avstandsulempen vi har i nord vil dermed snus til et konkurransefortrinn.  Som en sentral aktør i det nordligste storfylket, samarbeider Bredbåndsfylket med de finske aktørene om å føre i land Arctic Connect i Øst-Finnmark. Kommer kabelen til Kirkenes, vil store asiatiske datasenteraktører etablere seg der.

I Trøndelag har kraftselskapene og Nordavind datasenter, med kommunal og fylkeskommunal støtte, gått sammen for å bygge en sjøfiberkabel fra Trondheim til Irland, kalt Celtic Norse. I dette prosjektet vil fire fylker knyttes til det nordamerikanske markedet, som byr på en unik mulighet for utvikling av datasenterindustri i regionen. Få steder i Norden vil kunne tilby tilsvarende. Sammenlagt har disse fire fylkene ‒ Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland ‒ store kraftressurser, samt regulerte og byggeklare tomter for datasenteraktørene. Trondheim vil da bli det de facto fiberknutepunktet i vårt langstrakte land ‒ et perfekt sted å tilrettelegge internasjonal tilkobling. I fremtiden kommer Celtic Norse til å være drivkraften for utvikling av datasentre, internett og kommunikasjonsindustri i disse fylkene, som også vil ha betydelige positive ringvirkninger for befolkningen og næringslivet i området.

Blir Arctic Connect og Celtic Norse prosjektene etablert i vår nordlige landsdel vil det få store utviklingsmuligheter for ny og fremtidsrettet industri. Eksempelvis vil den korteste veien for datatrafikk mellom New York børsen og Tokyo børsen være gjennom disse to sjøfiberkablene og gjennom Nord-Norge. Hvilke muligheter vil ikke det gi oss her i nord, hvis vi vet å utnytte dem? Men da må vi, som Høiseth sa på Agenda Nord-Norge, bruke vår kunnskap og kapital som er til stede i nordnorske miljøer.

Bredbåndsfylket vurderer nå flere strategiske grep som vil bidra til å styrke landsdelens posisjon i dette bildet:

  • Etablere og utvikle et regionalt digitalt knutepunkt.
  • Åpne sjøveien og legge til rette for nye sjøkabelforbindelser.
  • Være mer synlig på den internasjonale arenaen.
  • Skape mer diversitet i fiberinfrastrukturen ved å skape flere alternative ruter inn og ut av landsdelen. Både mot naboland i Norden og internasjonalt.
  • Få tilgang til flere fiberpar i allerede etablerte fibersystemer.
  • Stimulere regional etterspørsel, både innenfor offentlig og privat virksomhet.
  • Utdanne industrien, skape forutsigbare og fordelaktige regulatoriske betingelser for nye internasjonale sjøkabel og datasenterinitiativ.

For å avslutte med et annet uttrykk i infrastrukturdiskusjonen her i nord - «Toget går nå». Skal vi få på plass den digitale infrastrukturen for fremtidens næring- og samfunnsutvikling må grep tas nå.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse