Annonse

Bredt forsvarsforlik – «god dag mann, økse-skaft»-svar fra forsvarsministeren

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen skriver debattinnlegg i nord -Norske aviser, der han går i rette med leder av Utenriks og Forsvarskomiteen – Annikken Huitfeldt.

Her messer statsråden fortsatt om moderniseringen av landmakten gjennom å mekanisere 2. Bataljonen, samt å legge denne  i møllposen. Reservister skal kalles inn når bataljonen skal øves og eventuelt  settes på krigsfot.

Statsråden skriver i sitt innlegg at: ” Regjeringen vil gjøre om 2.bn fra lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell. Brigade Nord vil da få 3 mekaniserte manøverbataljoner som gir økt operativ fleksibilitet”! 

Forsvarssjefen oversendte et omfattende dokument til Forsvarsdepartementet  i 2018.  ”Plan for videreutvikling av landmakten”. ( dette er operasjonaliseringen for å kunne levere iht gitte oppdrag og samtidig oppfylle Stortingsprop 2 S – landmaktsproposisjonen).

Hovedkonklusjonene i dette dokumentet  har blitt offentliggjort og  er kort oppsummert; 2.bn kan ikke omvæpnes fra lett infanteriavdeling til mekanisert struktur FØR Hæren tilføres et betydelig antall pansrede plattformer. ( Hæren har  nå kun  plattformer til våre 2 mekaniserte kampbataljoner) . Dernest videreføring  av 2.bn som stående avdeling ER en forutsetning for at Hæren skal kunne løse sine internasjonale oppdrag,  bygge opp fag og rekruttutdanning Porsangmoen, samt bygge opp kavaleribataljonen på Porsangmoen.

Statsråden  skyver stadig Forsvarssjefen foran seg når han skal ha alibi for sine politiske ”fagmilitære” krumspring.  I tilfellet 2 bn er statsråden på total kollisjonskurs med samme Forsvarssjef og de innspillene Hærsjefen har gitt i ovennevnte problemstilling.

Forsvarsministeren evner dessverre  ikke gjennom sine politiske fabuleringer,  å se sammenhengen der 2.bn oppsatt, er en avgjørende bidragsyter til  at Landmaktens leveranser skal svive rundt.  2. Bn oppsatt inngår som en svært viktig del av Hærens produksjon av vernepliktige, spesialister, befal og offiserer. En produksjon som Hæren internt er avhengig av for å løse sine oppdrag hjemme og ute i internasjonale operasjoner, samt som leverandør til HVs styrkestruktur.

Med 3 mekaniserte bataljoner der 2 bn systemet  skal være basert på reservister og Telemarkbataljonen er fullvervet, så står man tilbake med Panserbataljonen som skal forsyne disse 2 kampbataljonene samt kavaleribataljonen i Porsanger med befal, spesialister og mannskaper. Dette regnestykket går ikke opp!  

Når så Statsråden fortsatt  i september 2019 ”synger den samme gamle visa” , at Hæren skal styrkes gjennom å mekanisere 2. Bn og dernest at bataljonen og dens støtteavdelinger skal legges i møllposen, så er dette ikke annet enn oppsiktsvekkende mangel på systemforståelse!

NOF er positiv til bruk av reservister og kadre oppsetninger slik Hæren har skaffet seg volum i etterkrigstiden. Dette verktøyet bør inngå i oppbyggingen av en brigade nr 2 i Sør. Statsråd; en slik tilnærming vil gi reell styrking av landmakten. Den suppa du serverer befolkningen, gjennom dine leserbrev er dessverre det motsatte! 
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse