Annonse

Bremser utvikling i nord

Vi har fått en regjering her i landet som fører en konsekvent politikk overfor Nord-Norge. Den kan sammenfattes i ett ord: Neglisjering.

De store pengene havner helt andre steder enn i nord og de fine ordene om en aktiv nordområdepolitikk er det vanskelig å ta alvorlig.

Det er nok ikke bare stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fra Troms som sitter noe forundret tilbake, etter at det viste seg at regjeringen slett ikke kom med noe såkornfond til Nord-Norge i statsbudsjettet. «Jeg trodde i min naivitet at det var bred politisk enighet om å rulle ut såkornfond med risikovillig kapital i alle landsdeler», sier Fylkesnes til nettstedet Nord24. 

Mange andre har nok vært av samme oppfatning, både i næringslivet og i politikken. For faktum er at en slik enighet har vært tydelig signalisert fra begge de politiske blokkene. Det har imidlertid Erna Solberg og Siv Jensen glatt oversett, og i stedet suverent satt til side realiseringen av et uhyre viktig tiltak for å reise kapital til ny næringsvirksomhet. Intensjonen var at regjeringen skulle komme med 500 millioner kroner til oppstart av et slikt fond. 

Av erfaring regner man med at dette igjen vil generere tre ganger så mye kapital fra privat sektor. Et fond på ca. to milliarder kroner ville vært et svært kjærkomment tilskudd til innovasjon, knoppskyting og utvikling i en landsdel som er fattig på risikovillig kapital. Men det har ikke den blåblå regjeringen lagt vekt på. Det kan nå se ut som man ønsker å sentralisere forvaltningen av såkornfond til Trondheim og Oslo. 

Stortingsrepresentant Fylkenes peker helt riktig på at nærhet har stor betydning for hvor det investeres. Dersom forvaltningen av fondene befinner seg et hundretalls mil fra der frisk kapital trengs mest, er sjansene små for at investeringene tar veien nordover. Regjeringen har med sin budsjettunnlatelse vist enda en gang at de fører en politikk som bremser utviklingen i den nordlige landsdel. At de spurtet vekk fra sitt kanskje viktigste valgløfte, nemlig å igangsette petroleumsvirksomhet i Lofoten/Vesterålen, var altså ikke noen enkeltstående hendelse.

Slik sett følger regjeringen det som synes å være en nesten konsekvent linje overfor Nord-Norge. De store pengene havner helt andre steder og de fine ordene om en aktiv nordområdepolitikk er det vanskelig å ta alvorlig. Utsettelsen av nybygget til Norsk Polarinstitutt i Tromsø er nok et eksempel på den samme neglisjeringen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse