Annonse
Trond H. Karlsen kommenterer dette innlegget fra Høyres Tom Christer Nilsen og Margunn Ebbesen.

Det er forstemmende at Høyre-politikerne Nilsen og Ebbesen ikke ser hva allmuen har gitt til "kvotebaronene"

I leserinnlegg 26.05 i avisa Nordlys går høyrepolitikerne Tom Christer Nilsen og Margunn Ebbesen kraftig i rette med Ottar Brox om hans syn på norsk fiskeripolitikk. Om Ottar Brox skulle ønske det, er han nok fullt ut i stand til å svare de to «brevskriverne».
For egen del synes jeg leserinnlegget var så interessant, at det fortjener en kommentar også fra min side.

Nilsen og Ebbesen har gitt leserinnlegget denne fengende tittelen: «Det er forstemmende at en kapasitet som Ottar Brox ikke ser hva fiskerne har gitt oss». Som belegg for sin egen forståelse av bruker de Adam Smith, som for 250 år siden talte varmt for markedsøkonomi og privat eiendomsrett. Mitt leserinnlegg bruker noe av de samme frasene, men med annen adressat.

De to tenkerne fra Høyre ser for seg «det håpløse» bildet av en dal der alle investerer i sin egen skurtresker. Dette fører til at ressursgrunnlaget til slutt bryter sammen – helt analogt med det som skjedde i fiskeriene. Jeg er ikke uten videre villig til å «kjøpe» sammenligningen. Situasjonen var vel heller at noen slo med ljå, mens de kapitalsterke investerte i skurtreskere.
Hvem belastet allmenningens ressurser hardest? Hvem hadde høyest gjeld? Hvem var det som drev rovfiske? Sjarkfiskerne?

Da «bremsene» ble satt på – hvem var det som da ble tilgodesett med kvoter og rettigheter til å fiske? På toppen av det hele ble kvotene etter hvert gjort omsettelige (salgbare), slik at en kvoteeier kunne selge «sin» rettighet til dem som hadde råd til å kjøpe.
I leserinnlegget er dette en utvikling som Nilsen og Ebbesen støtter (sitat): «Avlingene blir større, og det blir mer på hver … .  I tillegg samler de seg om færre skurtreskere …» (Ljåene er ikke nevnt).

Nilsen og Ebbesen lovpriser denne utviklingen. De som ikke fisker, kan jobbe på verftet eller være helsesøster i dalen, lærer eller førskolelærer, mener de.

De to skarpsynte bør se seg om!

«Dalen» er i ferd med å tømmes for folk! Fisken, som tidligere var allmenningens eiendom, skaper ikke nok virksomhet til at folk kan bli boende. Og like utfor stuedøra høster folk fra «nabo-dalene» fisken som tidligere ga mat på bordet.

Ser ikke de to Høyre-politikerne at systemet i praksis stenger ute folk som hadde historisk rett til å høste av allmenningen og setter bom for virksomhet langs kysten? Skal du «slå med ljå», må du betale millioner for kvote for å få lov!

Det som skjedd, er at politikere og fiskeribyråkrater for all evighet har overført eiendomsretten til fiskeressursene fra lokalsamfunnene til de kapitalsterke («kvotebaronene»).

Riksrevisjonen har da også pekt på urimelighetene i dette i sin gjennomgang av norsk fiskeripolitikk. Utviklingen bejubles av Høyre.

Som lesestoff anbefales Riksrevisjonens rapport. I tillegg anbefales 7. og 9. bud (hhv. Du skal ikke stjele/ Du skal ikke begjære din nestes eiendom).

Et lite tankeeksperiment til slutt: I enkelte år er det dårlig med ryper. Tilveksten i bestanden er simpelthen for lav i forhold til avskytinga. Jeg går uten videre ut fra at Høyre vil støtte at jaktretten i allmenningen kvoteres og deretter privatiseres til «dem som kan betale». Dette i tråd med egen logikk: «Det gir velferd. Til evig tid, om vi forvalter det rett» (sitat fra Nilsens /Ebbesens leserbrev).
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse