Annonse
Nei til ny bru, ja til tunnel via Håkøya. Med en ja-prosent på bare 18,7, er dette blitt brua som nesten ingen vil ha. Illustrasjon: Statens vegvesen

Brua nesten ingen vil ha

Et overveldende flertall vil ha tunnel via Håkøya, framfor ny bru til Kvaløya, viser en fersk spørreundersøkelse.

Det viktigste er nok at folk ikke forstår ideen med å bygge ei ny bru parallelt med Sandnessundbrua.

Et stort flertall av Tromsøs velgere vil ha tunnel via Håkøya, framfor ny bru til Kvaløya. Det viser en meningsmåling Nordlys har fått gjennomført. Her sier 58,9 prosent av velgerne at de ønsker tunnel, mens bare 18,7 prosent vil ha bru. Resten, 22,4 prosent, svarer vet ikke.

Ser man på partitilhørighet, er det flertall i samtlige partier for tunnel, med ett unntak: Rødt. Men her er marginene små: vet ikke-gruppen er størst med 36,8 prosent, mens 35,5 går for tunnel. Ingen overbegeistring for ny bru der i gården heller.

Det er flere årsaker til dette. Den viktigste er nok at folk ikke forstår ideen med å bygge ei ny bru parallelt med Sandnessundbrua. Trafikantene tenker sikker og forutsigbar ferdsel, og vet at ved sterk vind blir brua stengt. Selv om dette ikke er veldig vanlig, så er risikoen der. Må den ene brua stenge på grunn av været, må den andre det også. En tunnel derimot, har ingen vindforbehold.

Kommunikasjonen rundt Kvaløyforbindelsen og ny bru har ikke vært god, i den grad det har eksistert noen kommunikasjon. Informasjonen har stort sett gått ut på at tunnel blir for dyrt, og at det vil forsinke prosjektet. Miljøaspektet er lite omtalt, noe som kan ha sammenheng med forventede reaksjoner fra bilistene om det bygges en ny bru som langt på vei skal gi syklister og fotgjengere fortrinn.

 En annen årsak kan jo simpelthen være den ufattelige saktekjøringen når det gjelder å få på plass en byvekstavtale for Tromsø, hvor Kvaløyforbindelsen er helt sentral. Byvekstavtalens troverdighet settes på en hard prøve når sendrektigheten i denne saken er direkte påfallende.

I februar i år sa samferdselsminister Jon Georg Dale at forhandlingene om byvekstavtale skulle starte i løpet av våren, når reforhandlingene av avtalene med Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger var ferdig. Så kom bompengeopprøret. Det gjorde at både sentrale og lokale politikere begynte å gå på gummisåler. Lokalvalget har fått et nytt og nesten altoverskyggende tema.

Det er lett å forstå resultatene av denne meningsmålingen. Når det først skal investeres milliarder i ny infrastruktur i Tromsø, må det tenkes langsiktig. Ingen tror på argumentet om at når det først er bygget ei bru til, så kan man ta fatt på tunnel i neste omgang. Det er helt urealistisk. Gitt dagens «bompenge-klima» vil det også være politisk uspiselig å bygge brua Langnes – Selnes, primært for myke trafikanter, men for bilistenes penger. Så her bør det kanskje tenkes nytt?

Med en ja-prosent på bare 18,7, er dette blitt brua som nesten ingen vil ha.

 

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse