BRUDD: Jan Blomseth (Frp) vil ikke lenger ha noe å gjøre med resten av Frp-gruppa i kommunestyret i Tromsø. Foto: Torgrim Rath Olsen

Den brysomme mannen

Blomseth nærer en dyp skepsis til borgerligheten i Høyre, til anstrøket av overklasse og bedrestilte.

Jan Blomseth bryr seg øyensynlig lite om å være populær. Han sier nøyaktig det han mener. Og det kan være kostbart i politikken.

Til høsten skrives lokalpolitisk historie i Tromsø. Da vil Jan Blomseth – etter å ha «skulket» kommunestyremøtene i ett år – vende tilbake som egen kommunestyregruppe. Han akter å sette seg på bakerste benk og fra den posisjonen utføre sine plikter som folkevalgt.

Sine partifeller i Frp i kommunestyret – fire i tallet – vil han ikke ha noe med å gjøre, verken politisk eller personlig. Dette forteller Frp-veteranen i intervju med Nordlys.

Denne bemerkelsesverdige saltomortalen skyldes det som skjedde med innføringen av en parlamentarisk styringsmodell i Tromsø etter valget i 2011.

Da rykket to Frp-ere inn i maktens nye topporgan, byrådet, en tredje Frp-er ble varaordfører og flere fikk rådgiverstillinger tilknyttet byrådet. Rebellene fra det evige opposisjonspartiet Frp satt plutselig i maktens midte.

Men en av dem valgte å stå utenfor: Frps fremste og mest populære kommunepolitiker, Jan Blomseth. 

Ved kommunevalget sist høst fikk Blomseth flest stemmer fra Frp-velgerne, inkludert kumuleringer og slengere – slik han hadde gjort i de fem foregående valgene! Ingen i partiet har over to tiår hatt større tillit ute hos Frp-velgerne i Tromsø.

Han har også stor støtte i medlemsmassen i Tromsø Frp. Det ble demonstrert klart og tydelig da partiets nominasjonskomité høsten 2014 leverte et listeforslag til nominasjonsmøtet, der Jan Blomseth var degradert fra første- til sjetteplass på valglista.

På et meget godt besøkt nominasjonsmøte ble innstillingen forkastet og Blomseth satt tilbake på førsteplass på kommunevalglista. Men da den nye kommunestyregruppa skulle konstituere seg etter valget, besto flertallet i gruppa av de forhenværende makttoppene fra byparlamentarismens fire første år.

Uten noe forvarsel ble Blomseth avsatt som gruppeleder, og avgått varaordfører Anni Skogmann ble valgt i hans sted. Kuppforsøk nummer to mot Blomseth hadde lyktes.

Jan Blomseth kan fremstå som en stridbar sjel. Økonomisk eventyrpolitikk og uforsvarlig pengebruk er det verste han vet. Han slåss hardt når han mener at andre politikere opptrer økonomisk uansvarlig og at han selv og kalkulatoren har rett.

På det punktet minner han mer om en konservativ Høyre-politiker som har som første leveregel at det i politikken må husholderes på en ansvarlig måte.

Imidlertid nærer Blomseth en dyp skepsis til borgerligheten i Høyre, til anstrøket av overklasse og bedrestilte. Han føler seg rett og slett uvel i de borgerlige salonger.

Selv kommer han fra atskillig enklere kår. Litt av samme grunn har det over flere år vokst frem personlige motsetninger mellom Blomseth og noen av lederne i Tromsø Høyre. Det var sannsynligvis årsaken til at Blomseth ikke ønsket å gå inn i noen rolle i et byråd som ble ledet av Høyre. 

Nå gir Frps lokale dissident strykkarakter til det samme byrådets fireårige virke. Ingen av dem som satt der ville fått jobben hvis de hadde måttet søke på den, sier Blomseth til Nordlys.

Han mener også at parlamentarismen har vist seg ubrukelig som styringssystem i Tromsø kommune. Det er en særdeles harsk dom over både systemet og personene som utøvde makt i byrådet.

Ifølge Blomseth hadde de det «for godt på rådhuset». Formuleringen kan vanskelig forstås annerledes enn at den daværende gruppeleder mener hans partifeller lot seg korrumpere av feite lønninger og mye makt, og satte taburettene sine over politikken.

Jan Blomseth bryr seg øyensynlig lite om å være populær. Han sier nøyaktig det han mener. Og det kan være kostbart i politikken. Men hva slags konsekvenser det dype skismaet mellom han og de øvrige toppfigurene i Tromsø Frp vil få, er ikke helt enkelt å spå.

Det er nemlig den brysomme mannen i denne saken som har velgernes tillit. Kanskje også tilliten fra flertallet i lokalpartiet.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse