Annonse
Fordi Høyre og Frp (og nå også KrF) har solgt rovviltpolitikken til Venstre, får Elvestuen muligheten til å ture fram, skriver Senterpartiets Heidi Greni. Her er klima- og miljøministeren på talerstolen under Arctic Frontiers. Foto: Terje Mortensen

«Brysomme røster skal bort – hilsen Elvestuen»

Denne uka kom avsløringen om at regjeringa i det stille arbeider med planer om å legge ned halvparten av rovviltnemdene. På et møte med rovviltnemdene på Gardermoen 2. mai skisserte Klima- og miljødepartementet to mulige løsninger: Dagens åtte rovviltnemder erstattes med enten fire eller fem. I begge modellene ser det ut til at Trøndelag og Nordland er sammenslått til én region, sammen med Vestlandet som én, mens Troms og Finnmark skal bestå som i dag. Det påstås at dette skal ha med regionreformen å gjøre, men denne forbindelsen må være høyst innbilt.

De regionale rovviltnemndene har flere ganger skapt hodebry for regjeringen, fordi de på en profesjonell og systematisk måte har fulgt opp Stortingets vedtak om hvordan rovdyrartene skal forvaltes. De bringer også viktig lokal kompetanse inn i norsk rovviltforvaltning. Striden mellom miljøbyråkratiet og rovviltnemdene har vært særlig tydelig i spørsmålet om ulveforvaltning. I fjor gikk de lokale rovviltnemdene inn for å ta ut to revir i hhv. Mangen og Hobøl. Miljøverndepartementet under Ola Elvestuens ledelse nektet å gjennomføre denne jakta, noe som skapte et voldsomt engasjement for en mer demokratisk ulveforvaltning i januar – en forvaltning som respekterer Stortingets vedtatte bestandsmål.

Fordi Høyre og Frp (og nå også KrF) har solgt rovviltpolitikken til Venstre, får Elvestuen muligheten til å ture fram. I den situasjonen er rovviltnemdene, med sin fagkunnskap og lokalkunnskap enda viktigere. Dette vet selvfølgelig både Høyre, Frp, KrF og Venstre, og derfor har de nå satt i gang et lite vakkert spill for å eliminere de brysomme røstene som kjører ei linje i tråd med rovviltforlik og bestandsmål.

Rovviltnemndene var en del av rovviltforliket i 2011, og hele systemet skal sikre lokal og regional forvaltning. At regjeringen nå åpenbart arbeider med en så omfattende endring som å halvere antall rovviltnemnder, er helt i strid med rovviltforlikene. Med forslaget som nå presenteres, blir det færre nemnder, færre nemdsmedlemmer og større geografiske områder å forvalte. At dette skal representere en forbedring, er vanskelig å se.

Spørsmålet er om statsråden egentlig vil de lokale rovviltnemndene til livs. Da hadde det nok vært enklere for statsråden å føre en politikk i tråd med Venstres program og med Høyre og Fremskrittspartiet som baksetepassasjerer.

Dette forslaget betyr store endringer i de regionale rovviltforvaltningene og er et tydelig brudd på Stortingets vedtatte politikk. Hvor lenge har Høyre og Frp tenkt å la dette narrespillet foregå?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse