Annonse

Bryter UNN likestillingsloven?

I Nordlys 8. mars påpekes det at det er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innenfor ett og samme yrke. Eksemplet er sykepleieryrket. Det hevdes at dette blant annet skyldes at menn er flinkere til å fremme lønnskrav enn kvinner.

Det er selvsagt lov å fremme lønnskrav, men det er i strid med likestillingsloven hvis arbeidsgiver inngår avtale som innebærer at arbeid av lik verdi lønnes ulikt for kvinner og menn. Likestillings- og diskrimineringsloven sier det på denne måten i § 4: Bestemmelsene i denne loven, og forskrifter gitt i medhold av loven, kan ikke fravikes ved avtale. Det skal følgelig ikke forekomme at ulik lønn mellom kvinner og menn skyldes særskilte avtaler. Dette er arbeidsgivers ansvar.

Likelønnsbestemmelsen finner vi i lovens § 34. Hovedregelen er: Kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Eksemplene i Nordlys var samme arbeid, men likelønnsbestemmelsen favner mye videre. Alle sorter arbeid kan sammenliknes, og verdien av arbeidet fastsettes i forhold til: den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold.

En annen bestemmelse er av interesse her. § 32 slår fast at: arbeidstakere som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan kreve at arbeidsgiveren skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelse av lønn for den eller de arbeidstakeren sammenlikner seg med. Kvinnelige arbeidstakere kan altså be om å få vite hva mannlige kollegaer har i lønn.

Dersom statistikken viser at menn gjennomsnittlig ligger høyere i lønn innenfor samme yrke på samme arbeidsplass, kan det tyde på kjønnsdiskriminering. Kanskje ikke med overlegg, men like fullt kan det være brudd på likestillingsloven.

Det trengs tydeligvis en opprydding på mange arbeidsplasser. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse