Annonse
FORVENTNINGER: Utdanningsforbundet har forventninger til at politikerne i Tromsø ønsker noe langt bedre for våre barn og unge de neste årene, enn det som fremkommer i dette uakseptable forslaget, skriver Rune Bakkejord, leder for Utdanningsforbundet i Troms.

Budsjettforslaget: Et ran av barn og unge i Tromsø

Spørsmålet om hvordan vi ønsker at offentlige ressurser skal fordeles i Tromsø de neste årene, må sees i sammenheng med spørsmålet om hvordan vi ønsker at barna våre skal oppleve hverdagen sin, skriver artikkelforfatteren.

Administrasjonssjefen har laget et forslag til handlings- og økonomiplan 2019 -2022 som skal til behandling i kommunestyret 26. september. 

Der varsles det om mindre statlige overføringer, stram kommuneøkonomi og generelt dårligere tider for Tromsø kommune. I forslaget varsles det et kutt i skolesektoren på hele 34,3 millioner for 2019 og 35,1 millioner kr årlig i perioden 2020–2022. Tiltakene som foreslås innebærer blant annet å kutte i lærerstillinger, avvikle leirskole, øke antall barn pr. voksen i SFO, sende færre lærere på videreutdanning og legge ned Skittenelv skole.

Dette foreslås på tross av økt statlig satsing på etter- og videreutdanning av lærere, og at Tromsø kommune får økte statlige midler til flere lærere. Det å foreslå å legge ned barnehager og skoler i distriktet, viser tidligere erfaringer vil sende svært negative signaler til et relativt stort antall mennesker som bor og arbeider i distriktet i Tromsø.
Administrasjonssjefen hevder i sitt forslag at Stortingets vedtak om økt pedagogtetthet i barnehagen og ny minstenorm for lærertetthet i skole gir mindre frihet til lokale tilpasninger.

Som om at mer midler til å øke antall lærere i barnehage og skole skal gi mindre lokale tilpasninger?

Et slikt utsagn fremstår i beste fall som et paradoks; mere øremerkede midler til å øke antall lærere i barnehage og skole vil gi langt større lokal handlefrihet i den enkelte barnehage og skole. Hvis det da ikke er slik at administrasjonssjefen mener at man kan bruke øremerkede statlige midler gitt til skole og barnehage til andre formål, som parker, idrettsarrangementer og veier?

Spørsmålet om hvordan vi ønsker at offentlige ressurser skal fordeles i Tromsø de neste årene, må sees i sammenheng med spørsmålet om hvordan vi ønsker at barna våre skal oppleve hverdagen sin. Forslaget til hvordan offentlige ressurser skal fordeles i Tromsø de neste årene, er et forslag som ikke fokuserer på barn og unge. De kuttene som foreslås i avdeling for oppvekst og utdanning står i skarp kontrast til de politiske vedtakene gjort av regjeringen, Stortinget og kommunestyret i Tromsø.

Utdanningsforbundet har forventninger til at politikerne i Tromsø ønsker noe langt bedre for våre barn og unge de neste årene, enn det som fremkommer i dette uakseptable forslaget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse