Annonse
GODE SVAR: En konsekvensutredning vil gi de gode svarene på hvilken innvirkning petroleumsvirksomhet vil ha for områdene utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja, og for næringslivet og befolkningen på land. Foto: ANB

Burde glede seg

Blogger og gruppeleder Lene Amalie Hamnes i Vågan Arbeiderparti burde ønske en konsekvensutredning velkommen. Det er tydeligvis mye kunnskap som ikke er på bordet.

Beredskapen og det stadige fokus på å jobbe sikkert betyr derfor også en styrking av den generelle beredskapen langs kysten.

Jeg berømmer gjerne engasjementet til Lene Amalie Hamnes, men hennes argumenter holder ikke mål.  Hennes innlegg på Nordnorsk debatt er et tydelig eksempel på at det mangler kunnskap og en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det virkelig behov for.

Det er selvsagt slikt at det ikke er bra å ha utslipp av olje. Både utenfor Lofoten og overalt ellers. Men det er nettopp derfor Norges største private næring, gjør jobben hver eneste dag for å unngå utslipp av olje på noe sted langs kysten. Jeg må tillate å minne om at vi har drevet med olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel i over 50 år uten landfall av olje en eneste gang.

Det er til enhver tid om lag 10.000 oljearbeidere og sjøfolk som jobber ute i havet med å få fatt i den ettertraktede olje og gassen som bidrar til klimadugnaden i f. eks Storbritannia. Flinke fagfolk arbeider på faste installasjoner, rigger og på beredskapsfartøy. Alle disse menneskene er glade i arbeidsplassen sin, i havet de jobber i og kysten de bor på. De er opptatt av at virksomheten skal drives på en best mulig og tryggest mulig måte. Hver eneste dag går de på jobb med fokus på å gjøre den trygt og godt for folk og miljø. Dette er fakta som Lene Amalie Hamnes overser glatt i sin artikkel. Det ville i alle fall bli grundig dokumentert i en konsekvensutredning.

Fra verdensrommet er det kontinuerlig satellittovervåking av installasjoner på norsk sokkel. Disse oppdager raskt eventuelle akutte forurensinger. Skulle noe likevel skje, så har vi over 60 fiskefartøy og rundt 250 fiskere er delaktig i beredskapen langs kysten av Norge. Det kommer i tillegg til en beredskap som ingen andre i verden kan se maken til. Men det er selvsagt som en bilforsikring. Vi håper og jobber for at den aldri skal tas i bruk. Likevel holder vi den vedlike.

Rett før sommeren øvde rundt 40 fiskere og åtte fiskebåter rett ut i fjorden ved Svolvær. Hvorfor gjør de det? Fordi fiskere sitter på en unik kompetanse når det gjelder bruk av fartøy, vær og vind i lokale områder. Som en av fiskerne sa det: “Vi bruker slagordet til Twist, vern om dine favoritter.”

Beredskapen og det stadige fokus på å jobbe sikkert betyr derfor også en styrking av den generelle beredskapen langs kysten. Overfor blant annet hendelser som en følge av skipstrafikken som går langs norskekysten. Petroleumsnæringens nærvær er altså med å styrke beskyttelsen mot følgene av eventuelle skipsforlis.

Petroleumsnæringen gir seg aldri på å bli bedre. Derfor øver, trener og tester næringen enormt mye. I fjor ble det gjennomført 144 øvelser og treninger. Samarbeidet mellom staten, kommunene og det private er helt unikt innen oljevernberedskap. Det gjør oss verdensledende. Det gjør at andre land hever oss frem og sier “Look to Norway”.

Men aller viktigst: Det gjør det at det ikke skjer forurensinger. Hele vårt omdømme hviler på at vi skjøtter vårt hus på beste måte.

Da er det leit å lese påstander om at vi formidler myter og at vi feilinformerer. Det gjør vi ikke. Vi er opptatt av å få fakta frem, og å ha ryddige debatter.

Hamnes stiller en rekke spørsmål i sitt innlegg, men ønsker ikke mer kunnskap. Hun glemmer at en konsekvensutredning ikke bare er en samling av fagrapporter. Det er også en demokratisk prosess. Den gir alle berørte interesser mulighet til å komme med innspill tidlig, slik at de får innflytelse på hva som må utredes og omfanget av arbeidet.

Det er nettopp derfor jeg ønsker en konsekvensutredning. Det vil gi de gode svarene på hvilken innvirkning petroleumsvirksomhet vil ha for områdene utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja, og for næringslivet og befolkningen på land.

Hvis man er så sikker på at petroleumsvirksomhet ikke vil være til gavn der, så burde man ikke frykte en konsekvensutredning. Konkluderer utredningen at det ikke er tilrådelig å drive virksomheten i områdene, så er jo konsekvensen at området blir stengt, og debatten kan lukkes. Som det har skjedd flere ganger før. Og kunnskap kan jo aldri bli feil, eller hva?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse