Annonse

Burka og niqab blir forbudt

Stortinget har nylig vedtatt et historisk forbud mot heldekkende plagg i skolen. Plagg som burka og niqab blir nå endelig forbudt å bruke i klasserommene i landets skoler, også i Troms fylke. Dermed har Fremskrittspartiet fått flyttet politikken langt i vår retning.

Fremskrittspartiet har flere ganger fremmet forslag om forbud mot niqab og burka, også lokalt og regionalt. Disse forslagene har kun fått Fremskrittspartiets stemmer, men nå får vi gjennomslag.

Det nasjonale forbudet mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet gjelder faktisk ikke bare i klasserommene, men det gjelder også i barnehager, universiteter og høyskoler, og ordningene etter introduksjonsloven for nyankomne innvandrere.

Jeg skal være den første til å innrømme at selvsagt ville et totalforbud vært enda bedre, men nå har vi lykkes med å dreie lovgivningen et langt steg i vår retning med innføring av et forbud i undervisningssituasjoner.

Arbeiderpartiet, som tidligere har stemt mot våre forslag om totalforbud, forsøker nå å fremstå strengere enn oss ved å foreslå at forbudet også skal gjelde friminutt og i skolegården. Dette er ikke annet enn et politisk spill fra Arbeiderpartiet, noe det norske folk gjennomskuer.

Det er ikke et stort og utbredt problem i Troms med bruk av heldekkende plagg, men det handler om være tydelig på hvilket samfunn vi vil ha. Plaggene som blir rammet av forbudet, som burka og niqab, er plagg som representerer en ukultur og verdier som ikke er ønsket i Norge eller i Troms.

Arbeiderpartiet mener at vi ikke går langt nok nå, men da Fremskrittspartiet i fylkestinget ville gi dem mulighet til å fremme en sak med et utvidet forbud mot slike plagg, avviste fylkesrådsleder Willy Ørnebakk dette. Det er direkte svakt av Arbeiderpartiet i fylkestinget!

Norge blir det første nordiske landet og det sjette europeiske land som innfører forbud mot heldekkende plagg som burka og niqab. Vi sender nå et tydelig signal til resten av verden. Det er Fremskrittspartiet glad for.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse